Geschreven door Marjan Marinissen
Goede bazen maken zich sterk om belangrijke dingen voor elkaar te krijgen. Bijzondere bazen zorgen echt voor hun personeel. Goede bazen kunnen goed organiseren. Goede bazen bezitten stevige beslissingsbekwaamheid. Goede bazen krijgen belangrijke dingen voor elkaar. Bijzondere bazen doen alles wat hierboven genoemd is en meer…
Natuurlijk zorgen ze voor hun bedrijf, de klanten, hun verkopers en leveranciers. Maar het belangrijkste is dat ze op een exceptioneel niveau zorgen voor de mensen die voor hen werken.

Daarom geeft iedere bijzondere baas zijn werknemers:

 1. Autonomie en onafhankelijkheid
  Grote organisaties zijn zo geworden door optimalisatie van processen en procedures. Betrokkenheid en bevrediging zijn voor een groot deel gebaseerd op autonomie en onafhankelijkheid van de werknemer. Ik zorg er goed voor wanneer het ‘van mij’ is. Ik zorg er goed voor wanneer ik verantwoordelijk ben en ik me vrij en gesteund voel om te doen wat goed is. Daarnaast brengt vrijheid innovatie: zelfs posities die voor het grootste deel procesgericht zijn, laten nog ruimte voor vernieuwing en creativiteit. Geef je medewerkers, waar mogelijk, vrijheid en onafhankelijkheid om te werken zoals zij dat het prettigste vinden. Wanneer je dat doet, dan vinden ze bijna altijd manieren om hun taak beter te vervullen. Nog beter dan dat je je voor had kunnen stellen.
 2. Duidelijke verwachtingen
  Iedere baan zou een bepaalde graad van autonomie en onafhankelijkheid in zich moeten hebben. Daarnaast heeft iedere baan heeft ook een basis nodig. Een basis waarin verwachtingen en afspraken over hoe bepaalde procedures moeten lopen, duidelijk zijn. Ook over wat verwacht wordt van de werknemer. Zeg maar de functie-omschrijving. Je werknemer bekritiseren wanneer hij of zij vandaag korting geeft aan een klant, terwijl je gisteren dat nog hebt bestempeld als een normaal, maakt goed werken onmogelijk. Weinig dingen zijn zo stressvol als niet weten wat er van je verwacht wordt en dat het per dag kan wisselen.
  Wanneer een bijzondere baas de standaard procedure of richtlijn verandert, zal hij dit vooraf communiceren met de werknemer. Als vooraf inlichten niet mogelijk is, zal hij ter plekke de tijd nemen uit te leggen waarom hij deze beslissing neemt en wat hij, in de toekomst, van de werknemer verwacht.
 3. Een zinvol doel
  Bijna iedereen is competitief; de beste medewerkers zijn dat vaak tot in het extreme, vooral met zichzelf. Zinvolle doelen kan een gevoel van richting en nuttigheid creëren en hierdoor zelfs betekenis geven aan de meest saaie (lopende band) klus. Bovendien is een doel hebben leuk. Zonder een specifiek doel is werk tenslotte maar werk. En niemand houdt van werk.
 4. Een hoger doel gulls-vliegen-bijartikeloverBijzondereBazenCCCmei2015
  Iedereen vindt het fijn onderdeel te zijn van iets groters. Iedereen houdt van het gevoel van samenhorigheid, dat een groep mensen omtovert in een echt team. De beste missies hebben te maken met de impact die het bedrijf heeft op het leven van zijn klanten. Laat medewerkers weten wat je wilt bereiken met je product, voor je klanten en ook voor de samenleving (maatschappelijk bewust ondernemen). Laat medewerkers, als het enigszins mogelijk is, ook zelf doelen opstellen, die een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het hogere doel.
 5. Kansen om significante input te leveren
  Betrokken medewerkers hebben ideeën; haal mogelijkheden weg om suggesties te doen of negeer direct hun idee, zonder rekening te houden met de medewerker, en ze haken onmiddellijk af. Dat is waarom bijzondere bazen het buitengewoon eenvoudig maken voor medewerkers hun ideeën naar voren toe brengen. Ze vragen hiernaar. Ze helpen medewerkers zich zo op hun gemak en gezien te voelen, dat de drempel om iets voor te stellen heel laag wordt. Als een idee niet zo handig is, of om andere redenen niet gebruikt kan worden, zullen ze altijd de tijd nemen dit uit te leggen.
  Bijzondere bazen weten dat medewerkers die met suggesties komen hart voor de zaak hebben. Dus ze zorgen altijd dat deze medewerkers weten dat hun bijdrage gewaardeerd wordt.
 6. Een gevoel van echte verbondenheid
  Medewerkers werken voor hun salaris (anders zouden ze wel vrijwilligerswerk doen), maar ze willen voor meer dan hun salaris alleen werken: ze willen werken met en voor mensen waar ze respect voor hebben en die ze bewonderen én met en voor mensen die zij respecteren en bewonderen. Dat is waarom een aardige opmerking, een snelle vraag naar hoe het thuis is, een informeel gesprek of een medewerker misschien hulp nodig heeft, zo op prijs gesteld wordt. Dit werkt vele malen beter dan een groepsbijeenkomst of een formeel functioneringsgesprek. Een gevoel van verbinding, echte verbondenheid is persoonlijk. Daarom laten bijzondere bazen altijd blijken dat ze de persoon zien en waarderen, niet alleen de medewerker.
 7. Stelligheid (vastigheid)
  De meeste mensen vinden het niet erg wanneer hun baas strikt is, veel van ze vraagt en snel feedback geeft (niet altijd positieve), zolang ieder medewerker maar eerlijk en billijk behandeld wordt. Bijzondere bazen behandelen iedere medewerker op een andere manier, maar wel eerlijk. Dat is een groot verschil! Bijzondere bazen weten hoe ze vastigheid en billijkheid kunnen laten zien én voelen: hoe beter medewerkers begrijpen waarom een beslissing genomen is, hoe minder kans er is op een gevoel van oneerlijk of ongelijk behandeld te worden.
 8. Persoonlijke feedback
  Geen medewerker is perfect. Iedere medewerker heeft constructieve feedback nodig. Iedere medewerker verdient constructieve feedback. Bijzondere bazen geven dit. Bijzonder bazen geven dit altijd persoonlijk en onder vier ogen.
 9. Publieke waardering
  Iedere medewerker – zelfs een relatief minder presterende – doet iets goed. Iedere medewerker verdient het om een compliment te krijgen en gewaardeerd te worden. Het is makkelijk om je ‘top’-medewerkers complimenten te geven, omdat ze geweldige dingen
  doen. (Misschien is de reden dat zij ‘top’-medewerkers zijn wel de constante waardering die ze krijgen? Iets om over na te denken…)
  Je moet misschien hard nadenken om redenen te vinden om de medewerker die voldoet aan de standaard (niet die ‘top’-medewerker…), maar dat is niet erg. Enkele woorden van waardering, dan ene complimentje – speciaal wanneer dit in het openbaar wordt gegeven – kan het verschil maken om die ‘gemiddelde’-medewerker die start naar groei te geven om tot een ‘top’-medewerker te ontwikkelen.
 10. De kans op een zinvolle toekomst
  Ieder baan zou uitzicht moeten kunnen bieden op nieuwe kansen, op groei. Bijzondere bazen nemen de tijd om hun medewerkers te helpen bij hun ontwikkeling naar nieuwe mogelijkheden, zelfs als deze mogelijkheden voor groei bij een ander bedrijf liggen. Hoe weet je wat een medewerker in de toekomst zou willen, wat zijn of haar droom is? Vraag!
  Medewerkers zullen zich pas om jouw bedrijf bekommeren, wanneer ze waarnemen dat jij je om hen bekommert. Een van de beste manieren hiervoor is laten blijken dat je gaat voor de toekomst van je bedrijf én voor de toekomst van je werknemer.
  (vrij naar Jeff Haden)

Meer vragen hierover? Wil je een medewerker de kans geven zich verder te ontwikkelen door persoonlijke coaching? Wil je je team van goed functionerend, naar een niveau van excellent presteren helpen?

Neem contact op met Marjan Marinissen, MarjanCoaching, Houten

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *