, , ,

Senior in bedrijf

Het aantal werklozen in Nederlands is het afgelopen jaar iets teruggelopen. Helaas geldt dat niet voor de groep mensen boven de 55: in september 2014 ontvingen 124.022 mensen van 55 jaar en ouder een WW-uitkering, een jaar later zijn dat er 135.195, dat is ruim een kwart van alle WW-uitkeringen. Nee, dit is niet het zoveelste artikel over de voordelen van ouderen voor uw bedrijf of organisatie. Die voordelen zijn al voldoende op internet te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat met een aantrekkende economie en zoveel stimuleringsmiddelen van de overheid steeds meer senioren hun weg naar de arbeidsmarkt terug zullen vinden. We kunnen er niet omheen: de senioren staat ook voor uw deur en op een dag zult u hem/haar hard nodig hebben, simpelweg om de bedrijfsprocessen te laten draaien. Tijd om uzelf af te vragen, of uw organisatie daar goed op voorbereid is.

Zaaien en oogsten
Eén van de oude benamingen van augustus is Oogstmaand. De zomer loopt ten einde en graan, groenten en fruit zijn klaar om geoogst te worden. Zaaien en oogsten worden vaak gebruikt in metaforen over het menselijk leven zelf: je zult oogsten wat je gezaaid heb. Maar gaat dat in onze tijd nog wel op?

Steeds meer mensen van boven de vijftig ervaren dat na een leven van zaaien – b.v. in de vorm van studie, carrière en gezin –de oogst behoorlijk tegenvalt: de kans dat het werk niet doorgaat tot aan het pensioen is voor vele tienduizenden realiteit geworden. En degenen die zich wel staande houden in het werkzame leven hebben moeten leren, dat ze in ook in hun ‘herfst’ moeten blijven zaaien. Een leven lang leren is geen loze kreet, we hebben het nodig om bij te blijven, zowel in de schoolbanken als in het gewone leven. Flexibelheid, snelheid en bereidheid om – steeds weer – te veranderen zijn noodzaak.

Toen ik rond mijn veertigste naast mijn werk een HBO-studie afrondde, was ik de oudste van de klas. Nu ontkomt vrijwel niemand er meer aan, door te blijven leren: met veertig ben je
nog een ‘jonkie’ in de groep. En niemand komt er in onze tijd nog mee weg, te zeggen dat hij/zij niet met computers kan omgaan.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Het is belangrijk, dat de senior zich ervan bewust is, dat hij of zij er hard aan zal moeten trekken om zich staande te kunnen houden op de veranderende arbeidsmarkt. De vaardigheden die daarvoor nodig zijn, zijn goed aan te leren, mits de senior zich daarvoor openstelt. Toch is het minstens zo belangrijk dat ook het bedrijfsleven een stap zal moeten zetten om in het personeelsbeleid beter rekening te houden met de oudere werknemer.

CoachConfetti biedt u enerzijds ondersteuning bij de opzet van (mede) op senioren gericht effectief leeftijdsbewust personeelsbeleid, anderzijds verzorgen de coaches en trainers van CoachConfetti kortdurende trainingen en coachingstrajecten specifiek voor de ouder wordende werknemer. Als werkgevers onvoldoende bekwaam zijn in het omgaan met senioren binnen het bedrijf, krijgen ze daar op een dag de rekening voor gepresenteerd. Het is dus belangrijk dat ook u als werkgever op de hoogte blijft van een effectief seniorenbeleid.

Direct contact? Vrijblijvende kennismaking? CoachConfetti
info@coachconfetti.nl | www.coachconfetti.nl

Meer informatie:

Nieuwsflits Arbeidsmarkt september 2015 (UWV)

Premiekorting voor werkgevers (Ondernemersplein)

12 redenen om oudere werknemers aan te nemen (Mediamovers)

Geschreven door Thea Moen, Resettled, Den Haag. Eerder gepubliceerd in de CoachConfetti Corporate Nieuwsbrief nummer 1, 2015.

, , ,

Coaching voor werkgever en werknemer binnen de organisatie!

Coaching is steeds meer geaccepteerd binnen organisaties om medewerkers verder te brengen en te ondersteunen in hun werk. Net zoals in de sport een coach de individuele speler of het team begeleidt, kan een coach ook in een organisatie medewerkers en teams begeleiden. En dan niet alleen wanneer iets niet goed loopt of de medewerker niet
functioneert. Juist als medewerkers verder willen komen en de ambitie hebben om zich verder te ontwikkelen kan het heel nuttig zijn om coaching in te schakelen.

Individuele coaching én teamcoaching kan een organisatie helpen om zich verder te ontwikkelen en samenhang te creëren. In een organisatie heb je een corporate doel, namelijk de ontwikkeling en het in stand houden van de organisatie.

Daarnaast zijn er persoonlijke doelen van medewerkers, namelijk salaris verdienen, leuk werk hebben en persoonlijke ontwikkeling. Voor beide doelen is coaching zeer geschikt.

De coaches van CoachConfetti bieden een breed spectrum aan thema’s waarvoor coaching aangeboden wordt. Hieronder zie je een greep uit de mogelijkheden die wij bieden.
 Werk, Verzuim en Loopbaan
 Gezondheid, Relaties en Vitaliteit
 Verlies en Rouw
 Levensfasen
 Management, Performance en Sales

Terugverdienen
Natuurlijk kost het coachen van medewerkers of teams in eerste instantie geld. Maar op lange termijn levert het investeren in medewerkers zeker zijn geld op. Medewerkers voelen dat zij gewaardeerd worden, zitten lekkerder in hun vel en zijn daardoor minder vaak ziek, leren nieuwe vaardigheden en communiceren beter.

Naast mogelijke subsidies die het UWV of de Rijksoverheid ter beschikking stelt, bieden veel bedrijven hun medewerkers een jaarlijks opleidingsbudget. Dit opleidingsbudget is uiteraard
ook heel goed in te zetten voor individuele en/of teamcoaching. Denk daarbij aan coaching gericht op:
– het aanleren van specifieke vaardigheden
– vitaliteit en het voorkomen van verzuim bij specifieke lichamelijke of mentale klachten
– stressreductie
– loopbaanplanning
– communicatie binnen het team
– enzovoort

Onderscheidend
Wat maakt CoachConfetti nu onderscheidend van andere organisaties? Oordeel zelf!
– breed aanbod van thema’s waarop we coachen en gedegen vakkennis
– altijd een coach beschikbaar, vervanging is mogelijk als de coach of trainer ziek is
– wij hebben een groot netwerk en kunnen de organisatie hiermee in contact brengen
– zowel individuele coaching als teamcoaching en managementcoaching. Maar ook training, workshops en proeverijen (verschillende coachvormen die uitgeprobeerd kunnen worden)
– gunstige prijsstelling
– speelse en creatieve werkvormen en daardoor laagdrempelig
– wij hechten aan goede borging van het geleerde in de training

Enkele reacties van medewerkers en teams die gecoacht zijn op de werkplek:
Jos: “Ons team hing als los zand aan elkaar. Iedereen was met zijn eigen eilandje bezig en er was totaal geen samenhang. Met de coaching van ons team zijn we gaan kijken welke talenten we ieder voor zich hadden en hoe we die binnen ons team zo goed mogelijk in konden zetten. Nu komen medewerkers veel beter tot hun recht en ons team is veel hechter geworden!”

Joke: “Door mijn ziekte was ik veel afwezig geweest. Ik werd daar onzeker van en had het gevoel dat ik het allemaal niet meer kon en dat mijn collega’s me aan alle kanten inhaalden. Tijdens de coaching kwam ik erachter dat ik mezelf aan het saboteren was met mijn negatieve gedachten over mezelf. Ik heb mezelf de tijd gegund om weer rustig terug te komen en niet alles meteen goed en snel te hoeven doen. Ook naar mijn collega’s toe heb ik dat uitgesproken en zij houden daar echt rekening mee.”

Harry: “Eén van mijn werknemers zat niet meer op zijn plek, hij moest wat anders. Wat, dat wisten hij en ik eigenlijk niet zo goed. Met de loopbaancoach is hij gaan kijken naar zijn kwaliteiten en heeft hij gekeken welk werk daar bij zou passen. Binnen de organisatie was dat er niet, maar in een andere organisatie wel, hij heeft nu een leuke baan! Een andere werknemer is nu doorgestroomd naar de vrijgekomen plek en krijgt de ruimte om zich daar te ontwikkelen.”

Nabila: “Na het overlijden van mijn man vond ik het heel moeilijk om weer terug te komen op mijn werk. Ik merkte aan mijn collega’s dat zij zich niet zo goed een houding wisten te geven. Met mijn coach heb ik hierover gesproken en samen hebben we gekeken hoe ik graag benaderd wil worden. Door aan mijn collega’s te vertellen hoe ik me voel en dat ze gerust mogen vragen hoe het met me is, kwam er meer ruimte en voelde ik me niet zo alleen. Mijn coach heeft ook de managers een training gegeven over verlies en rouw en hoe je daar op de werkvloer mee om kunt gaan.”

Contact
Meer weten over coaching binnen de organisatie? Of zoek je een coach voor jezelf, het team of één van je medewerkers?
Neem dan contact op met CoachConfetti of kijk op de website.
www.coachconfetti.nl | info@coachconfetti.nl

Geschreven door Anke de Jong. Eerder gepubliceerd in de CoachConfetti Corporate Nieuwsbrief nummer 1, 2015.