TA-team van CoachConfetti van start!

Geschreven door Sander van der Meer, Talective.
Het AcquisitieTeam van CoachConfetti is nu zo’n 4 weken onderweg. Vier zelfstandig ondernemers hebben onder (bege)leiding van CoachConfetti-business-counselor Sander van der Meer enorm hard gewerkt om hun ‘verhaal’ zo sterk en pakkend mogelijk te maken. Alle deelnemers hebben een voortvarend begin gemaakt met de acties op hun eigen plan van aanpak. En de eerste omzet is geboekt!

Deelnemer MK:
“Ik had vóór het Acquisitieteam al veel gedaan, maar ik heb al die zaken nu in één consequente lijn weten te krijgen die simpelweg leidt tot omzet. Mijn presentatie werd pas echt overtuigend toen ik er mijn denkwerk van de maanden ervóór bij betrok. Sander heeft mij uitgedaagd om mijn netwerkpitch heel eenvoudig en begrijpelijk te maken. Ik scoorde er de volgende dag meteen een vervolgafspraak mee.”

Het CoachConfetti Acquisitieteam is bedoeld voor zelfstandig ondernemers die naast hun professionele activiteit ook acquisitie moeten doen terwijl ze niet goed weten hoe ze dit moeten aanpakken of in gang krijgen. Ze willen dat doen op hun eigen manier, binnen hun eigen stijl!

Sander van der Meer: “met een mix van coaching, training, intervisie en sportieve voortgangscontrole worden alle deelnemers als groep meegenomen in zakelijk en klantgericht denken. Want je bent dan wel zelfstandig, maar je bent niet alleen!”.

Wil je ook jezelf blijven, maar voldoende gezonde omzet halen voor je bedrijf? Neem dan contact op. Kijk in de agenda wanneer de nieuwe groep start.

Wees welkom!
Sander van der Meer
Talective
Culemborg

Typisch?!

Geschreven door Thea Moen.
Typisch
Vooral in het bedrijfsleven bestaat een constante behoefte aan het uitvinden, wat voor type een (potentiële) werknemer is. Het idee daarachter is in de meeste gevallen de juiste persoon op de juiste plek krijgen. En het is prettig voor de communicatie als je weet, wat voor vlees je in de kuip hebt.

Variatie genoeg
Inmiddels is er een heel arsenaal aan testen en onderzoeken om uit te vinden, wat iemands persoonlijkheidstype is.
Als coach hebben we er ook allemaal wel een paar in onze gereedschapskoffer: wie kent bijvoorbeeld niet de BELBIN-test, de Myers-Briggs-Type-Indicator, het Enneagram (en de Kernkwaliteiten van de diverse enneagram-types) en – van langer geleden – de Rohrschachtest. Naast de zogenaamde wetenschappelijke types zijn er natuurlijk al eeuwenlang de oudere typeindelingen die iemands geboortedatum zien als aanwijzing wat voor type iemand is, zoals bijvoorbeeld de horoscoop en de Tzolkien-kalender (van de Maya’s). Ook mensen die niet elke week hun horoscoop lezen gebruiken die types soms toch: wie kent er geen overgevoelige vissen, een vrijgevochten waterman of een eeuwig twijfelende tweeling…

Verschil is belangrijk
Is het echt altijd nodig om te weten hoe iemand in elkaar steekt? En is het echt altijd een voordeel om in het bedrijf allemaal dezelfde ‘soort’ mensen te hebben? Natuurlijk, het helpt enorm bij het met elkaar communiceren. Maar… Enige tijd geleden had ik contact met de directeur van een zorginstelling. Zij had juist last van het feit, dat vrijwel iedereen in de zorg dezelfde eigenschappen bezit. Daarbij spaarde ze ook zichzelf niet. Veel mensen met het juiste ‘hart’ voor het vak verzorgende zijn erg goed in het zorgen voor anderen, maar zijn (te) goed geworden in het zichzelf wegcijferen, hebben moeite met time management en branden op den duur op. Voor deze directeur een reden om zowel zichzelf als de medewerkers meer bewust te maken van het belang van diversiteit, zowel in zichzelf
als in de benadering van hun cliënten.

Zelf heb ik – zowel in mijn ICT-projectteams als in mijn eigen bedrijf op het gebied van personeelsmobiliteit – juist altijd gezocht naar diversiteit in het team en daarom vaak mensen uitgekozen die niet bij elkaar pasten.
Natuurlijk ging dat ook wel eens fout en het kon in mijn teams soms flink ‘knetteren’ door botsende ego’s en communicatiestoringen. Maar het enorme voordeel was, dat er uit die vonken een enorme creativiteit geboren werd: men prikkelde elkaar en dat zette dan weer aan tot dieper nadenken, dieper graven, en betere ideeën. En het team, dat daaruit uitendelijk gesmeed werd, was veel hechter. Met een onderlinge band, die vaak jaren na het ontbinden van het team nog bleef bestaan.

Nooit meer testen
Moeten we dan alle testen maar overboord gooien? Natuurlijk niet. Testen blijft een mooi middel om in korte tijd iets meer over iemand te weten te komen. Maar het mag nooit je eigen intuïtie helemaal gaan overstemmen. Ervaren test-makers komen behoorlijk ver in het naar hun hand zetten van hun type en onervaren test-makers laten zichzelf wellicht juist onvoldoende uit de verf komen. Welke test je iemand ook laat maken, zorg dat er voldoende tijd blijft voor een goed gesprek en zoek daarin uit, waar zijn/haar hart echt van gaat zingen!

Meer weten of verder praten?
Thea Moen biedt vanuit haar bedrijf Resettled naast individuele begeleiding ook workshops
aan voor 55-plussers om te leren omgaan en leven met veranderingen die met ouder worden
te maken hebben, zowel in beroeps- als privéleven.
Thea I.S. Moen

1+1=3

samensterk

Geschreven door Anke de Jong-Koelé.
Toen ik een aantal jaar geleden als zelfstandig coach/counselor begon was mijn eerste focus vooral gericht op mijn eigen bedrijf. Het opbouwen van mijn bedrijf, de marketing, netwerken met interessante bedrijven en zzp’ers en het zoeken naar klanten was een hele klus. Als introvert persoon zat netwerken en mezelf presenteren mij ook niet zo in het bloed, ik heb het echt moeten leren, met veel bloed, zweet en tranen in eerste instantie!

Ik heb diverse marketingworkshops gevolgd en wat ik daar leerde toegepast in mijn eigen situatie. Met wisselend succes overigens en ik was jaloers op andere zzp’ers bij wie alles zo makkelijk leek te gaan.Tegenwoordig ben ik er echter achter dat ik marketing op mijn eigen manier moet doen, een manier die past bij mijn introverte persoonlijkheid. Ik ben er namelijk van overtuigd dat het geen zin heeft om als introvert persoon net zo te handelen als een extravert persoon doet. Dan wordt het een kunstje wat ik aanleer en uitvoer. Het komt het niet uit mijn hart en dan komt het niet overtuigend over. Wat voor mij werkt zijn ambassadeurs die mijn werk aanprijzen en zelf regelmatig iets in de plaatselijke krant vertellen over mijn werk. Verhalen schrijven of vertellen over wat ik in mijn praktijk meemaak (uiteraard geanonimiseerd) met voorbeelden van de resultaten die mijn cliënten hebben geboekt.

Maar, als introvert heb ik niet alleen deze manier van marketing en netwerken nodig om mijn bedrijf bloeiend te maken. Wat ook goed werkt is de kracht van andere collega’s gebruiken. Door samen te werken met andere collega’s kan ik gebruik maken van de kwaliteiten die zij hebben. Zo vullen we elkaar aan en werken we ieder vanuit onze kwaliteiten die bij ons passen. Het één is namelijk niet beter dan het ander. Ieder menstype heeft zijn eigen manier van communiceren, heeft zijn eigen uitstraling en zijn eigen kracht om mensen aan zich te binden.

Een voorbeeld:
Tijdens een van de beurzen waar ik met de collega’s van CoachConfetti stond en waar we speedcoachsessie gaven, werd het verschil tussen mijn manier van communiceren en die van één van mijn toenmalige collega’s heel duidelijk. Zij is iemand die recht door zee is, mensen direct aanspreekt en daar ook resultaat uit haalt. Ze is vrolijk en mensen maken makkelijk een praatje met haar en willen ook nog eens een speedcoachsessie doen. Kortom, zij heeft een natuurlijke charme waarmee ze mensen aantrekt en dingen voor elkaar krijgt bij mensen.
Voor mij werkt dat anders, ik kijk graag eerst wat voor persoon ik voor me heb voordat ik iemand direct aanspreek en uitnodig voor een speedcoachsessie. Wat voor mij goed werkte op de beurs was de mensen die langs kwamen vragen of ze mee wilden dingen naar gratis publicaties. Vaak wilden ze dat wel en op het moment dat zij daar ja op zeiden was het voor mij makkelijker om een gesprek aan te gaan en kon ik wat meer de diepte in gaan of ze uitnodigen voor een speedcoachsessie. Of ik ging het gesprek aan met mensen die bij de boekentafel stonden te kijken. Helemaal makkelijk werd het contact maken en verdiepen als ze het door mij geschreven boek pakten om te bekijken. Je zou kunnen zeggen, contact maken via een hulpmiddel en een omweggetje in plaats van heel direct.

Een ander voorbeeld:
Koude acquisitie is niet zo mijn ding. Zomaar de telefoon pakken en gaan bellen bezorgt mij al dagen van te voren een knoop in mijn maag en ik ben er een ster in om andere werkzaamheden voorrang te geven en het bellen voor mij uit te schuiven. In mijn werk als rouw- en verliesbegeleider heeft het trouwens ook niet zo’n zin want mijn klanten kan ik niet zelf bellen maar moet ik eigenlijk vinden via verwijzers en ambassadeurs. Wat wel werkt is via persoonlijk contact met een huisarts, school of maatschappelijk werker vertellen wat ik doe en hoe ik werk en wat de resultaten zijn voor cliënten. Deze huisarts, docent of andere verwijzer kan dan mensen op mij attenderen of doorverwijzen naar mij op het moment dat iemand met verlies in aanraking komt of daarin vast loopt. Wat daarnaast ook goed werkt is ‘Storytelling’. Verhalen vertellen of schrijven over de situaties die cliënten kunnen tegenkomen, hoe zij met hulp van mij tot oplossingen gekomen zijn en hoe zij weer verder kunnen. Geanonimiseerde praktijkverhalen die herkenbare situaties beschrijven voor mogelijke cliënten, waardoor de stap om hulp te zoeken bij mij minder groot wordt.

Kortom, het is dus belangrijk om dat te doen wat bij jou als persoon past.

Toen Marjan Marinissen met CoachConfetti begon ben ik eigenlijk als vanzelf ingestapt. Wij kenden elkaar van de opleiding en hadden een klik. Het doel en de opzet van CoachConfetti trok mij aan en ik had toch ook behoefte aan samenwerking met collega’s. Collega’s om mee samen te werken, maar ook om mee te sparren, om “stiekem” 😉 af te kijken hoe zij hun bedrijf opzetten. Maar ook om samen mee op beurzen te staan en wat later, ook om bedrijven te benaderen voor trainingen en workshops. Verbinden en samenwerken met andere collega’s en zo elkaars diensten en producten versterken werkt voor mij heel goed. Inmiddels heeft dat geleid tot leuke samenwerkingsprojecten en de eerste bedrijfstrainingen. In mijn eentje had ik dat nooit voor elkaar gekregen, maar door me aan te sluiten bij CoachConfetti en gebruik te maken van de kwaliteiten van anderen is dit wel gelukt.

Conclusie: 1+1=3 is mijn motto geworden!

Meer weten?
Anke de Jong-Koelé
Virtus Praktijk voor Rouw- en verliesbegeleiding

Ont-moeten

afbeelding Ont-moeten-CCCdec 2014

Geschreven door Anke de Jong-Koelé.
Ontmoeten, De Dikke Van Dale omschrijft dit woord als ‘toevallig tegenkomen’ of, ‘volgens afspraak samenkomen met’.
Twee verschillende interpretaties van één woord en er zijn er nog veel meer volgens het woordenboek. Een andere interpretatie die in het woord verweven zit is ‘niets moeten’, je komt elkaar tegen maar je hoeft niets van elkaar of met elkaar. Je kunt gewoon jezelf zijn, je ‘ont-moet’, je hoeft niets. De laatste interpretatie is een prettige, je mag gewoon jezelf zijn zonder dat je iets van de ander wilt, zonder dat je jezelf beter voor hoeft te doen dan je bent.

Elkaar ontmoeten is sociaal contact en sociaal contact heeft een mens nodig. Ieder mens heeft contact met anderen nodig om zich gekend te weten, om gezien te zijn en om zich mens te voelen. Of je nu een teruggetrokken iemand bent of graag in de belangstelling staat, je hebt behoefte aan contact.

Ontmoeten in rouw
Wie een dierbaar iemand verloren heeft, heeft ontmoetingen nodig om zich staande te houden. Mensen die oprechte aandacht voor jouw verdriet hebben, mensen die praktische zaken voor je regelen. Kortom, mensen die zorgen dat de wereld doordraait als diezelfde wereld voor jou stil staat én mensen die samen met jou stil staan bij wat er gebeurt in je leven. Veel mensen ervaren deze ontmoetingen in de eerste tijd na een overlijden wel. Iedereen leeft met je mee, men zorgt voor je en staat je bij. Na verloop van tijd merk je echter een patroon van terugtrekken, van wegblijven, niet meer bellen. Het leven herneemt zijn gewone gang en iedereen doet weer wat hij daarvoor ook deed.
Voor de rouwende is dit een pijnlijk gegeven en kan dit veel verdriet geven. Alsof jouw verdriet al over is na een paar weken of maanden. Alsof men denkt ‘nu is het al zo lang geleden, je kunt vast wel weer vooruit kijken’.

Het vraagt veel van een rouwende om dan in ontmoeting te blijven met anderen. Het kost moeite om je dan niet terug te trekken in jezelf en met wrok te kijken naar de wereld om je heen. Het kost moeite om zelf de ontmoeting aan te gaan waar je zo’n behoefte aan hebt. Jouw verhaal is namelijk nog lang niet verteld, je wil nog steeds vertellen, keer op keer hetzelfde verhaal in andere varianten. Dat is namelijk voor de rouwende een manier om alles te ordenen, om te beseffen dat wat je overkomen is ook echt is en niet terug te draaien is.

Hoe zorg je nu dat je toch die ontmoetingen hebt waar je zo’n behoefte aan hebt. En hoe zorg je dat de ander jou kan ontmoeten zonder het gevoel te hebben dingen fout te doen of te zeggen. Want geen enkele rouwende is hetzelfde en dat maakt het voor de buitenwereld lastig om de ontmoeting aan te gaan, je weet niet wat je moet zeggen of doen. De keus is dan makkelijk gemaakt, men blijft liever weg dan een foute opmerking te maken of dingen te doen die de rouwende niet prettig blijkt te vinden.

Tips voor de rouwende zelf
* Zorg dat je duidelijk bent in wat jij van ontmoetingen met anderen verwacht.
* Geef aan of je wel of niet over de rouw wil praten. Geef aan of je graag verhalen uit het dagelijks leven van andere wilt horen of dat je aandacht voor je rouw wilt.
* Niet iedereen is in staat om goed om te gaan met rouw en verlies, vat dat niet persoonlijk op. Het zegt meer over de persoon zelf dan over jou als rouwende. Probeer dat los te zien van
wat de persoon voor jou betekent of betekend heeft.
* Zoek mensen uit die goed naar je kunnen en willen luisteren om je verhaal over rouw aan te vertellen. Vraag aan hen of zij bereid zijn je verhaal keer op keer aan te horen zonder te oordelen of advies te geven. Zo hoef je je verhaal niet aan iedereen te vertellen en voorkom je reacties die jij als vervelend ervaart.
* Heb je geen mensen om je heen die dit kunnen en willen? Schroom dan niet om een rouwbegeleider in te schakelen die dit wel kan en onbevooroordeeld zal luisteren. Dit kan een professionele rouwbegeleider zijn of een vrijwilliger van bv. Humanitas of een kerkelijke organisatie.

Tips voor de omgeving van de rouwende
* Probeer onbevooroordeeld te luisteren naar de rouwende.
* Vraag wat de ander wil, vul dit niet zelf in maar speel in op wat de andere vraagt.
* Het is niet erg als je een verkeerde opmerking gemaakt blijkt te hebben, je kunt hier altijd weer op terug komen.
* Geef geen advies wat iemand moet doen. Zoals jij het zou doen hoeft voor een ander geen goede oplossing te zijn.
* Stel vragen in plaats van advies geven.
* Rouw is na een paar maanden nog niet over ook al lijkt het alsof de ander het leven weer oppakt. Vraag dus hoe het gaat en toon oprechte belangstelling.
* De één heeft meer veerkracht dan de ander, veroordeel dus niet.
* Rouw is niet alleen maar verdriet, je mag dus ook af en toe leuke dingen met elkaar delen.
* Wees niet verrast als rouw ineens weer op lijkt te komen bij de ander, net als je denkt dat alles weer zijn gewone gang lijkt te gaan. Rouwen is als een stuiterbal, soms hoog en intensief, soms laag en rustig op de achtergrond.

Tot slot
Ontmoeten betekent onbevooroordeeld luisteren naar een ander, gewoon in het dagelijks leven, maar ook in rouw. Ontmoeten in rouw is ook je eigen kwetsbaarheid durven tonen aan de ander. De rouw van een ander raakt ook jou en dat mag, dat hoef je niet weg te stoppen. Als je iets van je kwetsbaarheid durft te tonen in het contact met iemand zul je merken dat een contact zich kan verdiepen. Dat geldt zowel in rouwsituaties als in het dagelijks leven.
Ontmoeten is je kwetsbaar durven opstellen én gelijkwaardig aandacht aan elkaar besteden. Alleen zo kan een ontmoeting diepgaand zijn, óók als je elkaar nauwelijks kent.

Durf jij een ander echt te ontmoeten?

Anke de Jongafbeelding Ont-moeten-CCCdec 2014 is gecertificeerd rouw- en verliesbegeleider bij Virtus Praktijk in Zeist. Ze begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen, individueel of samen bij het omgaan met verlies en rouw.

Anke is auteur van het boek ‘Van overleven naar zinvol leven, de draad weer oppakken
na ziekte of ongeval’ | Ten Have, 2012 | ISBN 9789025901424
Binnenkort in onze eigen CoachConfetti-webwinkel verkrijgbaar!

Motiverende gespreksvoering

Geschreven door Thea Moen.

In januari 2015 verzorgen Anke de Jong en Thea Moen een training Motiverende Gespreksvoering (MI) voor een praktijk in de gezondheidszorg. In dit artikel een korte uitleg over wat MI is en waarvoor het o.a. wordt gebruikt.

Wat is Motiverende Gespreksvoering?
Motiverende Gespreksvoering is een op de klant gerichte directieve gespreksmethodiek met als doel, de intrinsieke motivatie van de klant ten opzichte van verandering te versterken.

Mensen die iets willen (of moeten) veranderen in hun gedrag of leefstijl worden daarin vaak geremd door ambivalente gevoelens en gedachten (ik wil wel en ik wil niet). Met Motiverende Gespreksvoering gaan coach en klant doelbewust aan de slag met het signaleren, verkennen en oplossen van deze ambivalentie.

Directief wil zeggen, dat we een duidelijke sturing geven aan het gesprek. Een klein (wellicht overdreven) voorbeeld: als een totaal ontredderde, wanhopige klant met zijn/haar probleem bij ons komt, kunnen we het niet maken om te zeggen ‘wat dacht u er zelf van?’. Dan moet je als expert het roer even overnemen om zo iemand wat houvast te bieden. Maar het wil niet zeggen, dat we iemand precies gaan vertellen wat hij/zij nu verder moet doen.

Intrinsieke motivatie is motivatie, die vanuit de persoon zelf komt, bijvoorbeeld omdat hij/zij een bepaald doel wil bereiken of een bepaalde activiteit erg leuk vindt. Het tegenovergestelde is extrinsieke motivatie, bijvoorbeeld het vooruitzicht op beloning of straf bij een bepaalde handeling. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken wijzen op verschillen tussen gedrag dat ontstaat vanuit extrinsieke en intrinsieke motivatie. Om echt iets te bereiken is intrinsieke motivatie nodig.

Waarvoor wordt Motiverende Gespreksvoering gebruikt?
Wie Motiverende Gespreksvoering ziet als het zoveelste nieuwe ‘kunstje’ om iets gedaan te krijgen van klant of medewerker zit verkeerd. Toepassen van Motiverende Gespreksvoering stelt hoge eisen aan de grondhouding van de coach, zowel aan de manier waarop deze de klant benadert als aan de manier waarop de gesprekstechniek gebruikt wordt.

Motiverende Gespreksvoering wordt al jaren gebruikt in o.a. de verslavingszorg, de gezondheidszorg en de reclassering. Want ernstige problemen van een klant (zoals b.v. verslaving, obesitas) kunnen vaak pas echt duurzaam worden opgelost
 Als en wanneer hij/zij bereid is het eigen gedrag te veranderen.
 Als en wanneer hij/zij gemotiveerd is om aan een achterliggend probleem te werken.

In deze hulpverleningstakken is inmiddels ook onderzoek gedaan naar de effectiviteit ervan. Daaruit is gebleken dat deze methodiek (vergeleken met andere) leidt tot klanten die minder vaak uitvallen, meer kans maken op een structurele gedragsverandering, dit volhouden, en het traject afronden.

Belangstelling voor een training Motiverende Gespreksvoering in uw bedrijf?
Neem voor meer informatie contact op met Marjan Marinissen of vraag vrijblijvend een offerte aan voor uw bedrijf via CoachConfetti.

Meer weten of verder praten?
Thea Moen helpt vanuit haar bedrijf Resettled 55-plussers te leren omgaan met alle veranderingen die met ouder worden te maken hebben, zowel in beroeps- als privéleven. Daarnaast verzorgt zij – samen met de andere coaches van CoachConfetti – trainingen en of workshops voor bedrijf en particulier.

Thea I.S. Moen
Den Haag

Afleiding

Geschreven door Marjan Marinissen.
Jeeh, het is al 13.17 uur…
Vanmorgen, na het gebruikelijke wandelrondje met de hond, om 9 uur begonnen met het schrijven van een blog voor collega coaches. Het wilde niet lukken met inspiratie, tenminste dat is waar ik het dan op afschuif. Maar als ik eerlijk kijk naar wat er vanmorgen allemaal de revue is gepasseerd… Vooral afleiding van e-mails die binnenkwamen, toen moest ik even op Facebook kijken en nog wat posten natuurlijk, daarna miste ik een telefoontje en moest ik
natuurlijk wel alle berichten afluisteren die nog op mijn voicemail stonden (wel direct weggegooid gelukkig). Dus allemaal goede redenen om niet te schrijven aan mijn blog. Nou die inspiratie is er inmiddels. Ik ga het hebben over Afleiding, jawel Afleiding met een hoofdletter.

Herkenbaar? Urgenter?
Valt het jou ook wel eens op hoe snel je afgeleid bent van dat actielijstje dat je klaar had liggen? Ook al had je het lijstje op volgorde van belangrijkheid gelabeld, toch komen er altijd weer ‘belangrijker’ of misschien ook wel urgenter zaken voorbij. Voor je bedrijf wilde je die visie eindelijk eens uitwerken, zodat je structureel meer aandacht aan die lastige acquisitie kunt besteden. Maar het verdwijnt al snel naar de achtergrond na dat ‘dringende’ telefoontje en je besluit dat uitwerken van die visie op te schuiven naar een tijdstip waarop het wat
rustiger is.

Frustraties
Frustraties lopen dan soms hoog op! Heb ik het nog niet gedaan en die acquisitie loopt nog steeds niet naar wens! Tja, die visie op papier zetten is ook onwennig, maar volgens mij saboteer ik ook regelmatig mijn eigen to-do-lijstje. Daar staan soms best ‘spannende’ punten op, zoals nieuwe tekst voor mijn website en die visie waar ik het al over had. Ikzelf saboteer wat ík voor elkaar wil krijgen. Een deel van mij wil hier helemaal niet aan beginnen. Ik wil helemaal niet veranderen en ik houd helemaal niet van uitdaging en onduidelijkheid en al helemaal niet van risico’s!! Maar dit deel van mij is op een stiekeme wijze bezig mijn eigen ideeën niet te laten slagen. Ach, zo belangrijk is die acquisitie nu ook weer niet… En die visie die ik op wil stellen su*ks!
En ik laat me weer verleiden mijn bureau eens grondig op te ruimen. Je herkent dit vast. Jij hebt vast ook wel eens te maken met weerstand! Ook al (h)erken je het niet altijd. Die gedachte die je zo volstrekt logisch lijkt.

Weerstand
In drie stappen kun je je weerstand herkennen. Kun je eindelijk aan de slag met dat blog, die visie en die acquisitie.
1. Als ik afdwaal van mijn voorgenomen programma, pak ik tegenwoordig pen en papier en schrijf ik op welke ‘logische gedachte’ maakt dat ik niet doe wat ik met mezelf heb afgesproken (mijn to-do-lijstje afwerken). Wat bovenkomt kan bijvoorbeeld zijn: ’t Is ook veel te moeilijk wat ik heb bedacht en dat kan ik natuurlijk nooit, zo’n visie schrijven. Of: Dat plan van die acquisitie heeft toch niet de waarde die ik dacht dat het had. Of: De persoon die ik wil spreken hiervoor is vast te druk vandaag. Of: andere dingen (bureau opruimen) zijn nu belangrijker…
2. Die gedachten die mijn plannen ondermijnen onderzoek ik en ik bedenk of de situatie echt, feitelijk veranderd is (want als dat zo is, is mijn gedachte valide! Kan ook natuurlijk!) Maar vandaag was dat toch echt niet het geval… dus aan het schrijven nu!
3. Is het een sneaky manier waarop mijn weerstand zich manifesteert? Ja, ik vrees er voor. Dan geen smoesjes (lees: weerstand in de vorm van logische gedachtes) meer. Ik zie mijn valkuil, mijn weerstand en maak er korte metten mee.
En nu kan ik niets anders dan concluderen dat wat ik eigenlijk al wel wist… (open deurtje…): IK ben de grootste bedreiging voor het uit laten komen van mijn eigen visies, missies, dromen, doelen en plannen.

Mij is het vandaag gelukt, ondanks mijn weerstand, mijn blog te schrijven. Hopelijk heb je hier iets aan.
Veel succes bij het verslaan van jouw Afleiding!!

Marjan Marinissen, MarjanCoaching te Houten

Coachen met het Enneagram

Geschreven door Hendrik Jan Dekker.
Ik stel mijzelf voor een bijna onmogelijke opgave om in klein bestek jullie als lezer een idee te geven hoe coachen met het Enneagram een meerwaarde kan hebben. Ik probeer dus nu als uitdaging dit opwarmertje in een notendop.
Het Enneagram als model is al meer dan 2000 jaar oud, al weten we dat niet precies. Het moderne Enneagram als psychologisch model stamt uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Dit model kent 9 zich onderscheidende persoonlijkheidsprofielen, die zich niet alleen onderscheiden in gedrag, maar veel belangrijker, in hun drijfveren. En hier spring ik gelijk in op de voordelen van het kunnen onderscheiden van deze persoonlijkheidstypen in coaching. Door weet te hebben van het Enneagramtype van jou als cliënt, weet de coach die jou begeleidt ook wat de onderliggende drijfveren van jou zijn. Op basis daarvan kan de coach jou veel gerichter begeleiden dan wanneer
je uitgaat van alleen probleemgerichte coaching. Hierdoor verhoog je de snelheid van het proces en zet je direct in op de juiste koers. Twee vliegen in 1 klap dus. Maar, hoor ik je denken, hoe kun je in vredesnaam 8 miljard mensen ‘reduceren’ tot 9 typen. Het leuke is nu, dat je binnen die 9 typen een bijna eindeloze variatie en nuance aan treft. Echter als je sec naar de drijfveer van die persoon kunt kijken (en dat vraagt soms best het nodige onderzoek en ervaring) zijn de typen toch helder te herkennen. Of je nu met iemand werkt uit Nederland, Australie, China, Rusland of noem maar op. Overal ter wereld heeft onderzoek plaatsgevonden en vind nog steeds plaats, met steeds dezelfde uitkomst. Verbijsterend maar waar.

Hoe werkt het coachen met het Enneagram?
Klein voorbeeld: Tina, die zich herkent in type 8 (de Baas of Leider) verwacht van de coach een directe confrontatie; niet lullen maar doen. Doet de coach dat niet, dan wordt hij voor haar onbetrouwbaar. Peter echter, die zich herkent in type 6, de loyalist, zal bij een directe confrontatie argwanend worden en omtrekkende bewegingen gaan maken. Voor hem is de coach juist door die directe confrontatie onveilig geworden.Door het juiste persoonlijkheidstype te herkennen kun je op een veel snellere manier tot de kern komen en kun je gericht werken aan de dingen die voor jou als klant belangrijk zijn.

Hieronder vind je een voorbeeld van de typen die je kunt onderscheiden in het Enneagram.De 9 Enneagramtypen worden door de div. scholen met één woord gekenmerkt, en later steeds verder onderverdeeld. Ik zal hier de typen noemen met de twee meest kenmerkende woorden uit de school van Helen Palmer en Riso/Hudson en hun basiskwaliteit en valkuil.
Type Omschrijving HP omschrijving R/H kwaliteit valkuil
1 Perfectionist Hervormer orde rigiditeit
2 Gever Helper “nood” zien zelfverwaarlozing
3 Presteerder Succesvolle werker succesvol zijn alleen scoren telt
4 Romanticus Individualist ‘anders zijn’ vervreemding
5 Waarnemer Onderzoeker analytisch verzanden in details
6 Loyalist Loyalist gevaar zien angsthaas
7 Levensgenieter Enthousiasteling brede interesse niets afmaken
8 Baas Uitdager doorzetter slavendrijver
9 Bemiddelaar Vredestichter alle kanten zien besluiteloos

Bovenstaande geeft een eerste indruk van het Enneagram. Meer weten over coachen met het Enneagram?
Hendrik Jan Dekker
Bureau Fanos
Tiel

Gebruik je veerkracht!

Geschreven door Anke de Jong-Koelé.
Wat is veerkracht? Veerkracht is het vermogen om te kunnen gaan met tegenslag en ellende. Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met tegenslag. Tegenslag kan eenmalig zijn of vaker voorkomen, tegenslag kan een beetje tegenslag zijn of ernstige tegenslag. Feit is dat tegenslag een mens ernstig kan ontregelen. Om tegenslag het hoofd te kunnen bieden is veerkracht nodig en daarbij speelt draagkracht een grote rol. Het zorgt ervoor dat negatieve gebeurtenissen verdragen kunnen worden door het besef dat je het lijden aankunt en de wetenschap dat er ook weer goede tijden kunnen komen.

Ieder mens heeft veerkracht in zich. Soms maken mensen zoveel mee dat je niet verwacht dat ze hier nog positief uitkomen. Toch kunnen deze mensen nog genieten van het leven en zijn ze actief. Ondanks verwaarlozing, seksueel misbruik of mishandeling in hun jeugd lukt het hen om een gezin te stichten en hun kinderen met zorg op te voeden of lukt het hen om positief in het leven te staan en zingeving te vinden.

Maar er zijn ook andere mensen bij wie dat niet lukt. Deze mensen zijn zo door het leven geraakt en ontregeld dat zij geen geluk meer kunnen voelen. Zij zijn, door wat zij hebben meegemaakt, volledig lamgeslagen en zien geen uitweg. Deze mensen raken verbitterd, zijn achterdochtig, kunnen niet genieten of in het ergste geval, stappen uit het leven.

Wat speelt mee bij veerkracht?
Hoe komt het dat sommige mensen, ondanks het leed dat zij meemaken toch de veerkracht bezitten om verder te gaan in positieve zin. Hoe komt het dat zij het niet opgeven en het leven toch aankunnen?

Naast karakter en opvoeding speelt nog een aantal andere factoren een belangrijke rol.

Positief denken en voelen – Grip op je leven – Mindfulness – Positieve relaties – Betekenis geven – Gezond leven – Richting geven aan je leven

Door aandacht te besteden aan positieve gedachten en gevoelens heb je het gevoel meer grip op je leven te krijgen. Daarbij kan Mindfulness je helpen, ofwel zonder oordeel je gevoelens en gedachten bekijken die er met je ziekte ook zijn. Positieve gedachten en gevoelens en een staat van mindfulness levert weer positieve relaties op en je voelt je verbonden met anderen. Hierdoor ervaar je zingeving, je weet waarvoor je wilt leven en geeft zo betekenis aan het leven. Samen met gezond leven geef je zo richting aan je leven. Zo is de cirkel weer rond.Niet altijd is het zo makkelijk als hierboven beschreven. Ieder mens heeft een levensverhaal en bij ernstige gebeurtenissen zoals ziekte, een ramp, geldzorgen of overlijden van een dierbare zal je merken dat het levensverhaal onderuit gehaald wordt. Wat je voorheen deed is niet meer haalbaar. Wat vroeger helpend was in moeilijk omstandigheden helpt je nu niet meer om te dealen met de situatie. Het script van je leven moet herschreven worden, je moet de koers wijzigen.

Levensvragen
Het kan de volgende existentiële thema’s naar boven brengen:
 Dood versus leven
 Isolement/eenzaamheid versus verbondenheid
 Zinloosheid versus zingeving

Dood versus leven
Weten dat je mogelijk gaat sterven roept vragen op over het leven dat je geleefd hebt. Vragen komen naar boven over de betekenis van jouw leven, vragen over hoe je geleefd hebt, wat je hebt laten liggen, wat goed gegaan is, wat je nog wilt doen in de tijd die je nog hebt. Maar ook vragen over de dood komen naar boven. Wat is er nog als ik dood ga, bestaat er zoiets als een hemel of kom ik nog terug in een ander leven? Angst voor de dood kan een groot thema zijn. Niet iedereen kan daar makkelijk over praten en kan die angst delen met anderen. Gesprekken over het geleefde leven kunnen rust en ruimte geven om ook over de dood na te denken. Soms met een professional, soms gewoon met partner, vrienden of familie. Een mooi voorbeeld daarvan is het programma op televisie ‘Over mijn lijk’ waarin jongeren met een ernstige ziekte gevolgd worden. Zij weten dat ze zullen sterven en in het programma laten zij zien hoe zij daarmee omgaan. Moedige verhalen, verhalen van verdriet maar ook van veerkracht.
Durven praten over dood en leven, hoe moeilijk dat ook is vergroot je veerkracht.

Isolement of eenzaamheid versus verbondenheid
Sta je alleen in je ellende en tegenslag of ben je verbonden met anderen? Durf je je ellende te delen met een ander en de verbondenheid op te zoeken? Of wil je liever niet als kwetsbaar gezien worden en hou je je ellende voor je? De ervaring leert dat je niet altijd positieve reacties krijgt als je deelt dat je tegenslagen ervaart. Mensen willen al snel iets voor je oplossen en komen met goedbedoelde adviezen of proberen je op te beuren. Dat kan ervoor zorgen dat je je tegenslagen niet meer deelt met anderen omdat je daar niet op zit te wachten. Je hebt een luisterend oor nodig, iemand die niet oordeelt maar alleen maar luistert en aan jou vraagt “wat heb je nodig”.
Wat ook kan meespelen is dat je door je karakter mensen afstoot en zo in een isolement komt. Als je in de ellende zit kan het zijn dat je een muur om je heen bouwt waar niemand overheen kan kijken. Je kunt je afwerend gedragen, altijd aan het klagen of mopperen zijn waardoor andere mensen het lastig vinden om naar je te luisteren en je te ondersteunen. Durf je open te stellen voor anderen, ook als je in de ellende zit. De uitspraak ‘gedeelde smart is halve smart” gaat hier zeker op mits je de mensen om je heen hebt die echt naar je willen luisteren en die jouw smart niet weg willen poetsen. Verbondenheid is een grote steun in het ontwikkelen van veerkracht.

Zinloosheid versus zingeving
Tegenslag en ellende kan een gevoel van zinloosheid geven. Wat heeft het leven nog voor zin als mijn maatje er niet meer is, als ik geen geld heb of als ik ziek ben en niet meer kan werken?
Als het heel donker is in je leven door allerlei tegenslagen kun je het gevoel hebben dat er geen licht meer is aan het einde van de tunnel. Je kunt het gevoel hebben dat alles je overkomt en dat je er zelf geen grip meer op hebt.Uit de gesprekken die ik regelmatig heb met mensen in mijn praktijk hoor ik vaak dat mensen zo denken. Het is ook een logische reactie, het leven is donker en niet leuk en zie daar maar eens uit te komen. Ga er maar aan staan is dan mijn devies. Letterlijk onder ogen zien wat het leven voor jou betekent, letterlijk kijken naar die diepe put waar je op de bodem zit. Niet weglopen voor deze donkerte maar ervaren dat hoe donker het ook is, je nog niet verzuipt.
Het mag er zijn, al je verdriet, boosheid, angst. Stop het maar niet weg, want het is net als een bal die je onder water duwt, als je hem loslaat komt hij even hard weer boven. Door het donkere onder ogen te zien merk je ook dat er ruimte komt voor het licht. Stap voor stap kijken naar de kleine dingen zoals schoonheid, vriendschap, muziek. Inzetten op de kracht die ieder mens in zich heeft en langzaam toewerken naar veerkracht is het doel. Vaak willen mensen te grote stappen en duwen ze het donkere liever weg. Maar in het donkere zit niet alleen zinloosheid, je leert ook ervaren dat er daarnaast schoonheid en liefde is, dat ook licht en leven weer mogelijk is voor jou. Dat er ook zin aan het leven te geven is als je leert dat het leven naast donker ook licht bevat. Van zinloosheid naar zingeving gaan is een proces. Daarbij heb je hulp nodig van anderen als je het niet alleen kunt.
Je kunt leren van de veerkracht van anderen. Dat is de reactie die ik van mensen krijg op de verhalen in mijn boek. Mensen putten kracht uit de verhalen die anderen vertellen en leren daardoor ook de veerkracht in zichzelf aan te spreken.

Wil jij ook eens doorpraten over wat je meemaakt? Leren hoe je meer balans en veerkracht kunt inbouwen in je leven? Neem dan contact op met mij.
Anke de Jong-Koelé
Virtus Praktijk

Workshops

Geschreven door Thea Moen.
De coaches en counselors van CoachConfetti verzorgen naast individuele begeleiding ook workshops over diverse thema’s, waarin mensen op een speelse en creatieve manier actief kennis kunnen maken met diverse aspecten van ons vak. Reden om eens dieper in te gaan op het begrip ‘workshop’.

Wat is dat nou eigenlijk, een workshop?
Een workshop is een bijeenkomst waarbij mensen actief deelnemen en gezamenlijk – vaak creatief – werken aan een vooraf gedefinieerd onderwerp en/of doel. Ondanks de ruimte voor creativiteit is er wel degelijk sprake van een gestructureerd geheel. De workshop wordt geleid door een (externe) facilitator. Een workshop kan een uur duren, maar ook uitgebreid worden tot een aantal dagen.

Begin jaren 1980 al bedacht, maar het laatste decennium duikt hij opeens overal op: de ‘workshop’. Zoals zo vaak liep het bedrijfsleven voorop: steeds vaker en sneller zijn veranderingen nodig om organisatie en personeel ‘up-to-date’ te houden. En om als bedrijf te overleven is het bittere noodzaak, die veranderingen goed in gang te zetten en ook iedereen mee te krijgen! Na (en naast) tools als brainstorming en trends als de ‘brown paper fair’ omarmde men daartoe het fenomeen workshop. Eerst vooral om het personeel kennis te laten maken met de (noodzaak tot) veranderingen, maar tegenwoordig ook als bijzonder effectief gereedschap om mensen tot nieuwe inzichten te laten komen, draagvlak te creëren of om tot beslissingen te komen.

In het bedrijfsleven zijn workshops niet meer weg te denken: ze een bijzonder krachtig middel gebleken waarmee – met name in verandertrajecten – veel bereikt kan worden. En ook particulieren hebben de weg gevonden naar de workshop: niet meteen een cursus maar eerst eens kennismaken met een nieuwe techniek, vaardigheid of therapie? Er is altijd wel een workshop voor te vinden.

Waarom zijn workshops succesvol?
Er zijn diverse redenen waarom workshops werken. En waarom ze nog steeds in de mode zijn:

* Mensen leren het beste door te doen. Juist het feit dat mensen in een workshop actief participeren in plaats van passief te luisteren verhoogt het (leer) effect aanmerkelijk.

* Er ontstaat een creatief proces, waarin je elkaar kunt inspireren en stimuleren: samen weet (en kan) je meer dan in je eentje. De veilige omgeving van een workshop kan de (groeps)creativiteit een sterke boost geven. Ook al, doordat deelnemers met verschillende achtergronden elkaar niet of niet goed kennen en elk een andere visie
meebrengt.
* Binnen een bedrijf of organisatie komt daar nog bij, dat mensen vanuit diverse bedrijfsonderdelen nu eens de kans krijgen om echt samen te werken, waardoor men meer begrip voor elkaars situatie krijgt. Het effect hiervan kan zijn, dat men dat dan ook in het echte leven gaat doen.
* De deelnemers bepalen in hoge mate het resultaat van de workshop. Bij een goede workshop zijn alle deelnemers verantwoordelijk en gedragen zich daar ook naar.

En – ook niet onbelangrijk – goede workshops zijn ook leuk om aan deel te nemen! Workshops bieden vaak de gelegenheid om in creatieve werkvormen anders naar zaken te kijken of mee om te gaan. Dit, samen met de positieve energie die in een groep ontstaat, leidt tot een hoge ‘fun-factor’ bij de deelnemers.

Altijd een workshop?
Maar is de workshop nu het tovermiddel dat overal bij past, dat overal goed voor is? Nee, dat nou ook weer niet. Hierna een paar aandachtspunten voor een goede workshop met – zo mogelijk blijvend – effect. Zowel voor de organisator als voor de deelnemers.
* Een workshop organiseren omdat dat nu de trend is, heeft niet veel zin. De organisatie én de deelnemers moeten wel bereid zijn de uitkomsten van een workshop serieus te nemen en daar daadwerkelijk iets mee te gaan doen. Er is geen grotere domper voor de deelnemers dan een inspirerende en energie gevende workshop waar niets mee gedaan wordt.
* Het voorbereiden van een goede workshop kost tijd. Helaas hoor ik nog vaak, dat hier te weinig tijd aan besteed wordt, met vaak teleurstellende resultaten als gevolg. Een workshop mag best een beetje rommelig zijn: juist door de inbreng van de deelnemers kan het wat anders gaan dan vooraf bedacht, maar er moeten wel een agenda, een rode draad en een doel zijn.
* Als men al een overvolle agenda heeft, waardoor er eigenlijk geen tijd is om ‘echt’ mee te doen met de workshop, beklijft er (te) weinig: deelnemen heeft dan weinig zin.
* Voor sommige mensen is een groep erg intimiderend, waardoor men er niet optimaal in functioneert, weinig durft te zeggen of weinig van zichzelf durft te laten zien. Als de workshopgever dat niet in de gaten heeft of juist teveel gaat ‘pushen’, haakt men voortijdig af.
* Afhankelijk van de de doelstellingen ligt het optimale aantal deelnemers vaak tussen de 6 en 15. Er is dan nog steeds ruimte voor de persoonlijke inbreng (en toelichting) terwijl de groep groot genoeg is de kracht van de groepsdynamiek – of groepsenergie – optimaal te benutten.

Kortom, workshops zijn een uiterst krachtige manier van werken waarmee veel bereikt kan worden. Maar er moet wel nagedacht worden over het hoe en waarom. En hoe de valkuilen te vermijden…

Meer weten of verder praten?
Thea Moen biedt vanuit haar bedrijf Resettled naast individuele begeleiding ook workshops aan voor 55-plussers om te leren omgaan en leven met veranderingen die met ouder worden te maken hebben, zowel in beroeps- als privéleven.

Daarnaast staat zij – samen met de andere coaches van CoachConfetti – voor u klaar om een passende, op maat gemaakte training of workshop te verzorgen voor u, uw bedrijf of uw team.

Thea I.S. Moen , Resettled, Den Haag

Verbinden en versterken

Geschreven door Anke de Jong-Koelé.
Heb je wel eens een ervaring gehad met iemand waarbij je een verbinding had die heel goed voelde? Ik bedoel niet een vluchtige telefonische verbinding, maar een diepe, emotionele verbinding. Een verbinding waarvan je weet, ‘wat ik ook doe, die verbinding is zo diep en goed, die wordt nooit verbroken’. Iemand waarbij je je hart kunt luchten, die altijd voor je klaar staat of die je helpt om sterker te worden. Iemand die jouw zwakheden kent maar je daarom niet minder vindt.
Misschien heb je die verbinding nog steeds met die persoon, maar misschien is hij door allerlei oorzaken toch verbroken. Kun je voor jezelf eens nagaan wat nu zo bijzonder was aan deze verbinding? Waarom was dit zo bijzonder en wat was jouw bijdrage daaraan?

Wat maakt een relatie bijzonder
In de relaties die we hebben staan we niet altijd stil bij de vraag wat een relatie met iemand anders nu zo bijzonder maakt. Je hebt een hartsvriend of vriendin waar je het heel goed mee kunt vinden en waar je leuke dingen mee doet of een sterke band met je familie en staat er misschien niet zo bij stil wat deze vriendschap of band nu zo bijzonder maakt. Maar de vriendschap komt onder druk te staan of er overlijdt iemand, de familie valt uit elkaar door een twist over iets. Ineens besef je wat de ander voor jou betekend heeft tot nu toe, je mist de vanzelfsprekendheid die je met elkaar had en voelt je ineens niet meer met elkaar verbonden. Of misschien voel je je nog wel verbonden met de ander maar kun je elkaar toch niet meer bereiken. Hoe ga jij daar mee om? Laat je het van je afglijden en denk je ‘ach, mensen komen en mensen gaan’ of ben je van slag en blijf je er verdrietig over? Misschien voel je je wel schuldig dat het misgelopen is?

Familieband
De band met je familie heb je gekregen zonder dat je er om gevraagd hebt. Of die band nu goed is, een wankel evenwicht of slecht, familie blijf je altijd van elkaar.Een fijne familieverbinding is een verbinding waarbij je elkaar steunt, versterkt en waarbij je positief kritisch naar elkaar kunt zijn. Je accepteert elkaar zoals je bent, ondersteunt elkaar in de ontwikkeling en bent er voor elkaar waar nodig. Op het moment dat daar een verandering in komt dan is het hele verband uit die familie weg. Bijvoorbeeld als in een gezin een broer of zus overlijdt. Ineens is het verband weg uit het gezin, ieder is met zijn eigen verdriet en gemis bezig en soms kan men elkaar niet meer vinden terwijl daar wel behoefte aan is. De kinderen missen een broer of zus, de ouders missen een kind en er is een gat geslagen in het verband dat er al die tijd was. Dat gat kan niet opgevuld worden met een nieuw kind of met allerlei materiële zaken. Dat gat zal er altijd blijven maar kan wel gevuld worden met een mooie en liefdevolle herinnering aan de persoon.

Zo kan het ook gaan met vriendschappen die soms overgaan. In een goede vriendschap is erkennen van elkaars eigenheid en verbinden en versterken de basis van de vriendschap. Als een vriendschap verbroken wordt is er eerst verdriet over de verbroken vriendschap, daarna kunnen ook de mooie herinneringen over de vriendschap weer naar boven komen. Zo is het met alle relaties die je als mens aangaat. Verbinden en versterken, het is een mooie combinatie!

Met wie voel jij je verbonden, met wie ga jij die diepe verbintenis aan? Wat doe jij daarvoor en wat krijg je er voor terug?

Ik wens je mooie en dierbare verbintenissen toe!

Anke de Jong
Virtus Praktijk voor Zingeving, Rouw en Verlies, Zeist