Wat geven bijzondere bazen aan hun medewerkers? 10 dingen.

Geschreven door Marjan Marinissen
Goede bazen maken zich sterk om belangrijke dingen voor elkaar te krijgen. Bijzondere bazen zorgen echt voor hun personeel. Goede bazen kunnen goed organiseren. Goede bazen bezitten stevige beslissingsbekwaamheid. Goede bazen krijgen belangrijke dingen voor elkaar. Bijzondere bazen doen alles wat hierboven genoemd is en meer…
Natuurlijk zorgen ze voor hun bedrijf, de klanten, hun verkopers en leveranciers. Maar het belangrijkste is dat ze op een exceptioneel niveau zorgen voor de mensen die voor hen werken.

Daarom geeft iedere bijzondere baas zijn werknemers:

 1. Autonomie en onafhankelijkheid
  Grote organisaties zijn zo geworden door optimalisatie van processen en procedures. Betrokkenheid en bevrediging zijn voor een groot deel gebaseerd op autonomie en onafhankelijkheid van de werknemer. Ik zorg er goed voor wanneer het ‘van mij’ is. Ik zorg er goed voor wanneer ik verantwoordelijk ben en ik me vrij en gesteund voel om te doen wat goed is. Daarnaast brengt vrijheid innovatie: zelfs posities die voor het grootste deel procesgericht zijn, laten nog ruimte voor vernieuwing en creativiteit. Geef je medewerkers, waar mogelijk, vrijheid en onafhankelijkheid om te werken zoals zij dat het prettigste vinden. Wanneer je dat doet, dan vinden ze bijna altijd manieren om hun taak beter te vervullen. Nog beter dan dat je je voor had kunnen stellen.
 2. Duidelijke verwachtingen
  Iedere baan zou een bepaalde graad van autonomie en onafhankelijkheid in zich moeten hebben. Daarnaast heeft iedere baan heeft ook een basis nodig. Een basis waarin verwachtingen en afspraken over hoe bepaalde procedures moeten lopen, duidelijk zijn. Ook over wat verwacht wordt van de werknemer. Zeg maar de functie-omschrijving. Je werknemer bekritiseren wanneer hij of zij vandaag korting geeft aan een klant, terwijl je gisteren dat nog hebt bestempeld als een normaal, maakt goed werken onmogelijk. Weinig dingen zijn zo stressvol als niet weten wat er van je verwacht wordt en dat het per dag kan wisselen.
  Wanneer een bijzondere baas de standaard procedure of richtlijn verandert, zal hij dit vooraf communiceren met de werknemer. Als vooraf inlichten niet mogelijk is, zal hij ter plekke de tijd nemen uit te leggen waarom hij deze beslissing neemt en wat hij, in de toekomst, van de werknemer verwacht.
 3. Een zinvol doel
  Bijna iedereen is competitief; de beste medewerkers zijn dat vaak tot in het extreme, vooral met zichzelf. Zinvolle doelen kan een gevoel van richting en nuttigheid creëren en hierdoor zelfs betekenis geven aan de meest saaie (lopende band) klus. Bovendien is een doel hebben leuk. Zonder een specifiek doel is werk tenslotte maar werk. En niemand houdt van werk.
 4. Een hoger doel gulls-vliegen-bijartikeloverBijzondereBazenCCCmei2015
  Iedereen vindt het fijn onderdeel te zijn van iets groters. Iedereen houdt van het gevoel van samenhorigheid, dat een groep mensen omtovert in een echt team. De beste missies hebben te maken met de impact die het bedrijf heeft op het leven van zijn klanten. Laat medewerkers weten wat je wilt bereiken met je product, voor je klanten en ook voor de samenleving (maatschappelijk bewust ondernemen). Laat medewerkers, als het enigszins mogelijk is, ook zelf doelen opstellen, die een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het hogere doel.
 5. Kansen om significante input te leveren
  Betrokken medewerkers hebben ideeën; haal mogelijkheden weg om suggesties te doen of negeer direct hun idee, zonder rekening te houden met de medewerker, en ze haken onmiddellijk af. Dat is waarom bijzondere bazen het buitengewoon eenvoudig maken voor medewerkers hun ideeën naar voren toe brengen. Ze vragen hiernaar. Ze helpen medewerkers zich zo op hun gemak en gezien te voelen, dat de drempel om iets voor te stellen heel laag wordt. Als een idee niet zo handig is, of om andere redenen niet gebruikt kan worden, zullen ze altijd de tijd nemen dit uit te leggen.
  Bijzondere bazen weten dat medewerkers die met suggesties komen hart voor de zaak hebben. Dus ze zorgen altijd dat deze medewerkers weten dat hun bijdrage gewaardeerd wordt.
 6. Een gevoel van echte verbondenheid
  Medewerkers werken voor hun salaris (anders zouden ze wel vrijwilligerswerk doen), maar ze willen voor meer dan hun salaris alleen werken: ze willen werken met en voor mensen waar ze respect voor hebben en die ze bewonderen én met en voor mensen die zij respecteren en bewonderen. Dat is waarom een aardige opmerking, een snelle vraag naar hoe het thuis is, een informeel gesprek of een medewerker misschien hulp nodig heeft, zo op prijs gesteld wordt. Dit werkt vele malen beter dan een groepsbijeenkomst of een formeel functioneringsgesprek. Een gevoel van verbinding, echte verbondenheid is persoonlijk. Daarom laten bijzondere bazen altijd blijken dat ze de persoon zien en waarderen, niet alleen de medewerker.
 7. Stelligheid (vastigheid)
  De meeste mensen vinden het niet erg wanneer hun baas strikt is, veel van ze vraagt en snel feedback geeft (niet altijd positieve), zolang ieder medewerker maar eerlijk en billijk behandeld wordt. Bijzondere bazen behandelen iedere medewerker op een andere manier, maar wel eerlijk. Dat is een groot verschil! Bijzondere bazen weten hoe ze vastigheid en billijkheid kunnen laten zien én voelen: hoe beter medewerkers begrijpen waarom een beslissing genomen is, hoe minder kans er is op een gevoel van oneerlijk of ongelijk behandeld te worden.
 8. Persoonlijke feedback
  Geen medewerker is perfect. Iedere medewerker heeft constructieve feedback nodig. Iedere medewerker verdient constructieve feedback. Bijzondere bazen geven dit. Bijzonder bazen geven dit altijd persoonlijk en onder vier ogen.
 9. Publieke waardering
  Iedere medewerker – zelfs een relatief minder presterende – doet iets goed. Iedere medewerker verdient het om een compliment te krijgen en gewaardeerd te worden. Het is makkelijk om je ‘top’-medewerkers complimenten te geven, omdat ze geweldige dingen
  doen. (Misschien is de reden dat zij ‘top’-medewerkers zijn wel de constante waardering die ze krijgen? Iets om over na te denken…)
  Je moet misschien hard nadenken om redenen te vinden om de medewerker die voldoet aan de standaard (niet die ‘top’-medewerker…), maar dat is niet erg. Enkele woorden van waardering, dan ene complimentje – speciaal wanneer dit in het openbaar wordt gegeven – kan het verschil maken om die ‘gemiddelde’-medewerker die start naar groei te geven om tot een ‘top’-medewerker te ontwikkelen.
 10. De kans op een zinvolle toekomst
  Ieder baan zou uitzicht moeten kunnen bieden op nieuwe kansen, op groei. Bijzondere bazen nemen de tijd om hun medewerkers te helpen bij hun ontwikkeling naar nieuwe mogelijkheden, zelfs als deze mogelijkheden voor groei bij een ander bedrijf liggen. Hoe weet je wat een medewerker in de toekomst zou willen, wat zijn of haar droom is? Vraag!
  Medewerkers zullen zich pas om jouw bedrijf bekommeren, wanneer ze waarnemen dat jij je om hen bekommert. Een van de beste manieren hiervoor is laten blijken dat je gaat voor de toekomst van je bedrijf én voor de toekomst van je werknemer.
  (vrij naar Jeff Haden)

Meer vragen hierover? Wil je een medewerker de kans geven zich verder te ontwikkelen door persoonlijke coaching? Wil je je team van goed functionerend, naar een niveau van excellent presteren helpen?

Neem contact op met Marjan Marinissen, MarjanCoaching, Houten

Dank je wel

Geschreven door Anna Martine Banga.
Ik heb een periode gekend, waarin ik bezig was met dat alles beter kon en moest zijn, vooral mijn bedrijf. Ik was op zoek naar het perfecte. Tijdens die zoektocht, was mijn focus gericht op wat er nog niet was en waar ik naar verlangde. Deze zoektocht bracht mij geen geluk. Ik bereikte juist het tegenovergestelde, het maakte mij ontevreden.

Ontevreden zijn is geen fijn gevoel en ook geen gevoel dat bij mij paste. Die combinatie maakte mij onrustig. Accepteren van wat was voelde niet als voldoende. Ik besefte heel goed dat het gevoel van geluk als golven van de zee zijn, die het strand op en afrollen, maar ik besefte onvoldoende de schoonheid van de rust van het getij eb, doordat ik teveel verlangde naar de levendige golven van vloed. Om de schoonheid te kunnen zien had ik meer nodig dan acceptatie, en dat ontdekte ik in dankbaarheid.

Dankbaarheid is een geluksvormer. Door vaker stil te staan bij alles waar je blij mee bent en daar je dankbaarheid op los te laten, ervaar je een groter geluk. Je kan ermee de kleinste geluksmomenten vergroten. Wie zich hier bewust van is, weet dat het voelen van dankbaarheid een levensstijl kan worden. Het zet je met meer verwondering in het leven.

Door de dankbaarheid kwam ik tevens ongedwongen in beweging omdat ik meer mogelijkheden zag. Het zorgde ervoor dat ik meer in het heden ging leven. Én nog! Wie eenmaal geraakt is door dankbaarheid gaat door. Mijn ontevredenheidsgevoel verdween doordat er geen focus meer was op wat er ‘ontbrak’.

En nu? Ik neem mij iedere dag voor vaker dank je wel te zeggen. Ook voor kleine dingen die ik voorheen niet eens zou hebben gezien, of zelfs als gewoon beschouwde.

Dank je wel, voor het lezen van dit blog.

Meer weten over Anna-Martine? Of wil je een keer een wandelgesprek?

Anna-Martine Banga, Metafoor Schrijver, Driebergen

Stel

Geschreven door Anna-Martine Banga.

Stel

Jij bent de koning van een land van liefde en kwaad
En besluit dat het volk in vrede zal leven
Met het besef, dat het één niet zonder de ander bestaat
Geef je de opdracht, het kwaad geen aandacht te geven

De liefde bekroon je met veel bloemen en licht
Het kwaad die dat niet verdraagt, schuilt stil in het duister
Je laat het daar zijn, accepteert zijn gerommel
Je hebt alleen oor, voor het mooie en ‘t kleinste gefluister

En al komt er een dreiging van het kwade gedrocht
Jij vertrouwt op de liefde, haar licht, haar kracht
Daarmee temt ze de stormen de gruwelgebaren
En ontneemt ze zijn grip, op de troon van macht

Stel, dit land is jouw hoofd, jouw gedachten
Dan ben jij de koning van al jouw krachten

Meer weten over Anna-Martine?

Anna-Martine Banga, Metafoorschrijver, Driebergen

Impact Mindset over Stress

Geschreven door Manuela de Klaver.
De impact van onze mindset over Stress op onze gezondheid.
Als arts en medisch coach heb ik op 24 april jl. een bijdrage mogen leveren aan de informatieavond over stress bij Fit4all in Wijk bij Duurstede. We hebben besproken hoe een combinatie van factoren kan bijdragen aan het ontstaan en langdurig blijven bestaan van stress. Eén van de factoren is onze mindset, ofwel hoe wij denken over (de gevolgen van) stress. Een Amerikaanse studie heeft zelfs aangetoond dat de overtuiging dat stress schadelijk is voor je gezondheid, een hoger risico vormt om te overlijden aan stress gerelateerde ziektes, dan het ervaren van de stress zelf. Op YouTube is hierover een filmpje te vinden: Filmpje over stress

Can stress kill you?

Denken over stressvolle situaties
De wijze waarop je denkt over stressvolle situaties kan dus een significante invloed hebben op je emotionele en fysieke welbevinden. Telkens als je negatieve gedachtes en/of emotieshebt over een bepaalde situatie, reageert je lichaam alsof je je daadwerkelijk in deze situatie bevindt. Als je bijvoorbeeld angstig bent over een bepaalde gebeurtenis (ook als deze situatie zich in het verre verleden heeft afgespeeld, of helemaal niet gebeurd is), gaan de ademhaling, hartslag en bloeddruk omhoog, worden spieren geactiveerd en komen stresshormonen vrij. Het lichaam is klaar om in actie te komen, de Fight of Flight modus. Een mooie metafoor voor de wijze waarop je dan lichaam reageert, is de vergelijking met het continu indrukken van het gaspedaal van een auto. Dus bij negatieve gedachten en emoties, wordt je lichaam continu aangedreven tot actie. De ademhaling is langdurig versneld, in de longen is er te weinig tijd voor een efficiënte uitwisseling tussen zuurstof en koolstofdioxide.
Dit heeft ook weer nadelige gevolgen voor de zuurgraad van je bloed, bacteriën en schimmels gedijen daar goed bij. Het stresshormoon Cortisol onderdrukt ons afweer systeem, waardoor deze micro-organismen een grotere kans hebben om toe te slaan en er infecties optreden. Ook lichaamsfuncties zoals het spijsverteringsstelsel komen op de tweede plaats te staan. Dit alles betekent dat het lichaam niet tot rust kan komen en zich niet kan herstellen na de geleverde inspanning. Dit kan allerlei lichamelijke klachten tot gevolg hebben: een gejaagd gevoel, verstoorde concentratie, maag-darmklachten, hoofdpijn, vermoeidheid, kortom lichamelijke en mentale uitputting. De term burn-out, betekent ook opgebrand; door continue op de gaspedaal te drukken heb je al je energie opgebrand en geen reserves meer.
Invloed verminderen
Het gegeven dat onze mindset over stressvolle situaties een flinke invloed heeft op onze gezondheid, biedt tevens praktische invalshoeken om de impact van stressvolle situaties op ons lichaam te verminderen.

Het aanpassen van onze emoties en gedachten over stressvolle situaties kan op verschillende manieren:

 • Herkaderen van je probleem: Door de situatie op een meer positieve wijze te benaderen en de voordelen ervan in te zien. Uiteraard klinkt het makkelijker gezegd dan gedaan. Maar neem bijvoorbeeld een situatie dat je in de file staat en later op je bestemming aankomt dan je had verwacht. Je frustratie zal aan de situatie zelf niets veranderen. Je kan die tijd dat je vast staat in de file ook gebruiken om bijvoorbeeld een aantal ademhalingsoefeningen te doen terwijl je naar je favoriete muziek luistert. Op deze wijze kun je even je batterijen opladen, zodat je weer energie hebt om straks als je aangekomen bent op je bestemming te doen wat je te doen staat.
 • Neem eens afstand en bekijk het groter geheel: Hoe belangrijk zal de situatie – waarover jij je nu druk maakt – zijn over een maand of een jaar? Is deze situatie op de langere termijn nog relevant? Als het antwoord op die vraag NEE luidt, zou je je tijd en energie ook ergens anders voor kunnen gebruiken.
 • Pas je verwachtingspatroon aan: Perfectionisme is een grote bron van vermijdbare stress. Stel jezelf haalbare doelen en leer om tevreden te zijn met het resultaat van je inspanningen. Je mag best wel eens tegen jezelf zeggen: “Goed is goed genoeg”!
 • Richt je aandacht op positieve gebeurtenissen: Als je neigt om in een stressvolle situatie je stemming omlaag te halen, neem even een moment om stil te staan bij datgene waar je dankbaar voor bent in je leven, zoals je talenten, leuke herinneringen, je dierbaren. Door even een moment nemen om stil te staan bij datgene wat je blij maakt, kun je ook een stressvolle situatie in een ander perspectief zien.

LoesjeArtikelMdK-CCCapril2015

Natuurlijk, bovengenoemde suggesties om je mindset te veranderen klinken allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Toch nodig ik je uit om eens te gaan experimenteren met deze praktisch toepasbare tips en ben ik benieuwd naar je ervaringen. Ook realiseer ik mij, dat deze tips niet het enige antwoord zijn op de vraag hoe efficiënter om te gaan met stress. In een volgende nieuwsbrief zal ik verder op dit thema ingaan en belichten hoe belangrijk de
communicatie tussen ons brein en ons hart hierbij is.

Meer weten over Manuela?

Manuela de Klaver, Emovatie, Houten

Roze olifant

Geschreven door Anke de Jong-Koelé.
Roze olifant: negeren, wegstoppen of ervaren van nare gevoelens. Ken je dat? Je voelt je rot omdat er onzekerheid in je leven is. Of je hebt verdriet of bent angstig voor iets. Dat zijn nare gevoelens die we het liefst niet hebben. Soms is er een duidelijke oorzaak voor dat rot gevoel. Er is iemand overleden, je bent ontslagen, je financiële toekomst ziet er ineens niet meer zo rooskleurig uit of je ziet erg tegen een gesprek op. Soms is er ook geen duidelijke oorzaak maar voel je je toch niet zo prettig of je bent zomaar somber. Wat doe jij met deze minder leuke gevoelens? Negeren, wegstoppen of ervaren?
intekst-rozeolifant-CCwebsite-juni2015
Doe die la maar dicht!
Als we praten over onze angst, ons verdriet of als we laten merken dat we een beetje somber zijn, dan krijgen we vaak van onze omgeving een advies of een oppepper te horen. ‘Misschien valt het allemaal wel mee’, ‘je moet niet zo zwart kijken’ of erger, ‘je moet vooral positief blijven denken anders wordt je depressief hoor’. Hoe komt het eigenlijk dat we ons niet beter gaan voelen van dit soort adviezen of goede raad? En waarom geven we massaal dit soort ‘goede raad’ aan mensen? Waarom willen we minder leuke gevoelens zo graag wegpoetsen? Ik moet zeggen dat ik mezelf ook wel eens heb betrapt op zo’n uitspraak. Maar als mensen een dergelijke uitspraak naar mij toe doen kan ik er niet veel mee. De reden dat we dit soort uitspraken doen is eigenlijk dat we het moeilijk vinden om met pijn en lijden om te gaan. Zowel pijn en lijden van onszelf als van de ander. Het liefst willen we zo snel mogelijk een oplossing voor pijn en lijden. Stop het maar diep weg en doe de la dicht, dat zit het veilig opgeborgen en kunnen we verder met ons leven. Helaas werkt het niet zo simpel als we zouden willen. Pijn en lijden is al zo oud als de wereld en toch willen we het niet ervaren. Het is net als die bal die we onder water willen duwen. Zodra je de bal loslaat komt hij even hard weer naar boven gesprongen. Zo werkt het ook met de pijnlijke gevoelens die we weg willen stoppen in een la. Vroeg of laat is de la een keer overvol en kan er niets meer bij. Alle pijn komt dan uit de la en de la wil niet meer dicht.

Of juist open!
Tja, zul je zeggen, het is toch logisch dat je die gevoelens niet wilt ervaren en dat je er zo snel mogelijk vanaf wil? Natuurlijk willen we ons liever goed voelen en willen we zo snel mogelijk af van die nare gevoelens. Maar heel hard roepen dat je maar aan iets leuks moet gaan denken helpt niet om van die vervelende gevoelens af te komen, in tegendeel, ze blijven zelfs langer hangen. Onze maatschappij is gericht op geluk vinden, je goed voelen en presteren. De nadruk ligt op positiviteit, leuke dingen doen en eigen regie. De sociale media zitten bol van de ‘geluksquotes’. Helaas is het zo dat de maatschappij en ons leven niet zo maakbaar is als we elkaar willen doen geloven. Dingen overkomen je soms gewoon en het leven is nu eenmaal niet altijd even leuk. Je hebt niet overal invloed op en je kunt het leven niet altijd naar je hand zetten.

Roze olifant
Ik ben me op dit moment aan het verdiepen in de Acceptance and Commitment Therapy. Daarin leer je dat je de gevoelens en emoties die je hebt juist niet moet wegstoppen. Huh, niet wegstoppen? Dat willen we toch juist wel?
Ken je dat voorbeeld van die roze olifant? Je mag niet aan een roze olifant denken is de opdracht. En wat doen we? Juist, als je er niet aan mag denken doe je dat dus wel, tot vervelends toe. Een simpel voorbeeld van hoe het werkt met gedachten. Je nare gedachten en gevoelens komen, of je het nu wil of niet. Je kunt ze hard wegduwen, proberen aan wat anders te denken of ze bestrijden met positieve gedachten. Soms werkt dat voor even. Helaas werkt het niet op de langere termijn en je blijft hangen in de vervelende gevoelens. Ze zijn net als die roze olifant, ze komen steeds terug en blijven je lastig vallen.

Wat werkt wel?
Je gedachten, gevoelens en emoties zijn er gewoon en blijven komen. Je hoeft ze niet te controleren, weg te duwen of te pareren met positieve gedachten. Ze mogen er gewoon zijn, ze mogen een tijdje blijven en weer weg gaan. Zie het als wolken die voorbij komen drijven of golven die blijven aanspoelen op het strand. Ze komen, gaan voorbij of trekken zich weer terug. Je hoeft niet overdreven veel aandacht te besteden aan je vervelende gevoelens, maar je hoeft ze ook niet te negeren. Laat ze voor wat ze zijn, kijk er naar, erken dat je je naar voelt en je zult merken dat de lading er wat meer af gaat.
bladoprivier-CCC-juni2015
Metafoor van de rivier
Een mooie metafoor die je op zo’n moment kunt gebruiken is die van het blad op de rivier. Je zit langs de rivier en ziet de stroom van het water langs je gaan. Het water kabbelt langs de oever, over rotsen en langs takken die in het water hangen. Het water stroomt, je kunt het niet tegen houden. Dan valt er een blad van de boom in het water en het wordt meegevoerd door de stroom. Dan komt er nog een blad, en nog één. Al jouw negatieve gedachten, je nare gevoelens en je emoties kun je aan zo’n langsdrijvend blad meegeven. Visualiseer dat je de negatieve gedachte op het blad legt en dat het wegdrijft. Je kijkt het na en ziet het steeds kleiner worden tot het uit je gezichtsveld is. Doe dat ook met de volgende emotie, met een vervelend gevoel. Kijk naar al die bladeren met al die gevoelens, je ziet ze, erkent ze en merkt dat ze op een gegeven moment van je afdrijven en weggaan.

Zo werkt het met de pijn die je ervaart ook. Kun je erbij blijven? Kun je het ervaren, erkennen
dat het er is en vervolgens weer loslaten? Ben je bereid om het eens te proberen?

Meer weten over Anke?

Anke de Jong-Koelé
Virtuspraktijk
Zeist

Levenstaart

Geschreven door Monique Westerwoudt.
Levenstaart
Laatst sprak ik een cliënt die behoorlijk aan het stoeien was om een goede balans te vinden in alles waar ze mee bezig was. Ze had het gevoel dat ze haar kinderen te weinig aandacht kon bieden. Ze was er wel, maar in gedachten zat ze vaak te bedenken wat ze allemaal nog moest doen op haar werk. Ze had het gevoel dat ze geen overzicht meer had, dat de tijd haar door de vingers glipte en dat ze werd geleefd… Tijd voor verandering dus! Maar om erachter te komen wat je wilt veranderen, is het handig om eerst e.e.a. te onderzoeken. Wanneer je dit gevoel herkent is het soms handig om alles waar je mee bezig bent in je leven eens op een andere manier voor jezelf in beeld te brengen: in de vorm van een levenstaart bijvoorbeeld.

Levensfase en aandachtsgebieden
In je leven verdeel je je aandacht, tijd en energie meestal over verschillende dingen. Denk aan je relatie, gezin en/of familie, je werk, persoonlijke ontwikkeling, misschien een opleiding, een passie of hobby, etc. Afhankelijk van de levensfase waarin je verkeert ziet jouw levenstaart er natuurlijk weer anders uit. Op het gebied van je loopbaan ben je misschien ontevreden met je huidige werk, maar heb je geen flauw idee wat je wel zou willen en kunnen doen. Op het gebied van de liefde kan van alles spelen; wel of geen relatie of misschien zijn jullie al toe aan kinderen? Wil je die mooie reis nog maken samen? Heb je het gevoel dat je genoeg tijd aan elkaar besteedt? Heb je familieleden die klagen dat ze je niet vaak genoeg zien? Het leven biedt ons verschillende zaken die niet altijd op dezelfde momenten spelen, gelukkig, maar je kunt het vaak wel zo ervaren. Een beetje zelfonderzoek kan je vaak al weer een stuk op weg helpen. Het maken van een levenstaart is vrij simpel: Teken eens een cirkel en verdeel deze in een aantal taartpunten zoals het op dit moment in jouw leven is. Bijvoorbeeld een punt werk, een taartpunt relatie & gezin, familie & vrienden, vrije tijd… En maak de punten verschillend van grootte op basis van de tijd/energie die je aan dit stuk spendeert… Hoeveel % van je tijd spendeer jij aan je …?

taart-levenstaart-CCwebsite-juni2015

Ideale situatie
Vraag jezelf af of dit ook is hoe je het zou willen hebben. Teken vervolgens je ideale taart zoals die er voor jou eigenlijk uit zou moeten zien. Daarna kun je per taartpunt een cijfer tussen de 0 en 10 geven voor hoe tevreden jij op dit moment bent over dit levensdeel. Welk gebied heeft onmiddellijk eerste hulp nodig?
Pak nu eens een nieuw blad en schrijf, per taartpunt, uit waarom dit punt voor jou al bijvoorbeeld een 8 heeft. Met andere woorden, wat gaat er al goed? Wat is al positief? Daarna schrijf je op wat voor jou een ideaal cijfer zou zijn voor iedere taartpunt.

Denk dan eens na over wat jij nodig hebt om tot dat cijfer te komen? Wat zou er anders moeten zijn? Formuleer het positief (schrijf bijvoorbeeld op: “bij een 9 geef ik leiding aan een team van 7 mensen”, en niet: “dan zit ik niet meer in een assistent-functie”. Doe dit per levensgebied/taartpunt. Schrijf zoveel mogelijk ‘acties’ op, zaken die jij zélf kunt doen om je cijfer te verbeteren.

Doordat je zelf invloed hebt op jouw doelen zullen ze dus ook realistischer zijn, waardoor je uiteindelijk ook meer balans kunt creëren in je eigen leven(staart)!

Meer weten over Monique?

Monique Westerwoudt
WesterwoudtWerkt
Breda

Mijn boek schrijven…

Geschreven door Marjan Marinissen.
Schrijf.
Wat hoor ik van mensen (lees: deskundigen) om mij heen? Het maakt niet uit of je coach, ondernemer of iemand bent die al jaren droomt van jouw eigen geschreven boek.

Schrijf je eigen boek, dan …
… krijg je meer bekendheid
… wordt je gezien als een deskundige of zelfs expert op jouw vakgebied
… klanten komen eerder naar jou toe
… het is zo leuk om te doen (en om een boek met jouw naam erop in je boekenkast hebben)
… je kunt veel meer mensen helpen of informeren via je boek
En ga zo maar door!

Smoezen.
Nou, ik kan je zeggen dat ik het doodeng vind! Wat moet ik in hemelsnaam schrijven? Welk onderwerp is interessant? Wie wil lezen wat ik te melden heb? Is het wel interessant genoeg? Hoe kom je tot een boek? Wat is een leesbare volgorde? Heb ik wel genoeg om een echt boek te vullen?
Kortom, honderdduizend redenen om er maar niet aan te beginnen.

Moed.
Of zou er toch een mogelijkheid zijn? Weet je wat, ik verzamel moed en spreek mezelf met compassie toe: “Je kunt in ieder geval een keer onderzoeken of het wat voor je is! Waarom zou jij het niet kunnen, een boek schrijven?”.

Workshop.
Wil jij dat ook? Kom dan, net als ik, naar het CoachConfetti Café op 21 mei a.s. Hier komt Hedwig van Lier van Bureau Artemis voor begeleiding van auteurs een miniworkshop geven “Kickstart je boek”. Hier werk je je idee uit naar een concept voor een boek. Waar gaat het over, voor wie is het bedoeld, welke onderwerpen komen aan bod en wat maakt jouw boek uniek.

Meer.
Als je dan de smaak te pakken hebt, kun je gelijk doorstomen naar de Masterclass “Kickstart je boek” op 5 juni 2015. Hier kun je de volgende stap maken: Je maakt een gedetailleerd schrijfplan, Hedwig helpt je te inventariseren welke aanvullende middelen je nog nodig hebt voor je boek, bijv. illustraties, oefeningen, praktijkvoorbeelden of multimedia. Je verdiept je in jouw schrijfstijl en tot slot start je met het schrijven van je eerste hoofdstuk.

Wauw! Dat lijkt me wel wat!! Zou het dan toch lukken? Een eigen boek schrijven!

Voor meer informatie neem gerust contact met Marjan op via info@coachconfetti.nl

 

Waterval

Geschreven door Marjan Marinissen.
Het water valt, veel, heel veel water valt. Een waterval. Het kan maar één kant op. Over de rand, naar beneden en dan weer verder. Geen keus. Alleen vooruit. Dat is wat ik voel op dit moment. Er is geen stop, geen halt, geen mogelijkheid voor pauze. Altijd maar door. Het geluid is oorverdovend, bij het over de rand gaan en het neerstorten hoor je jezelf niet meer denken. Een alles overheersend geluid van vallend water. Ik kan alleen maar door. Wat wil ik? Wat kan ik? Want na de waterval en de bruisende, kolkende massa beneden aan de waterval, ontstaat een eindje verderop een ophoping van schuim. Ontstaan door de combinatie van het water, de lucht en het geweld. Het schuim drijft, is zonder geluid… verstilling… De rivier zoekt rustig en stil haar weg. Het schuim drijft mee en is uiteindelijk verdwenen. Is dit de ommekeer?

Geschreven met behulp van inspiratiekaarten tijdens de workshop ‘Schrijven iedereen kan het’ gegeven door Anke de Jong-Koelé op 26 maart 2015 tijdens het CoachConfetti Café. Door Marjan Marinissen.

Spreekt dit je aan? Wil je hier eens over praten?
Neem contact op met Marjan Marinissen.
MarjanCoaching, Houten.

Filosofie herontdekt

Geschreven door Thea Moen
Ik heb een nieuwe trend ontdekt: de Filosofie is weer in de mode. Misschien ben ik de laatste aan wie het opvalt omdat ik er eerst niets van wilde weten. Maar mijn kop in het zand steken kan niet meer: Nederland is al aan de derde denker des vaderlands begonnen. Van de eerste, Hans Achterhuis (tegen-denker) hoorden we nog niet zoveel. René Gude (mee-denker) werd – mede dank zij zijn regelmatige verschijning bij programma’s als De Wereld Draait Door – bekend, beroemd en populair. Hij maakte filosofie voor veel mensen toegankelijk. Jammer dat hij er niet meer is: ik had graag nog meer van hem willen leren. En nu is de beurt aan Marli Huijer (tussen-denker). Misschien is filosofie dan toch leuker, interessanter, belangrijker dan ik jarenlang dacht? Hebben we er iets aan?

Wat is Filosofie
Het woord filosofie is gebaseerd op de Griekse woorden filo (houden van) en sophia (wijsheid) en betekent letterlijk houden van wijsheid. Wijs word je volgens de oude filosofen niet door alleen maar ergens een mening over te hebben, je moet er kennis over hebben. Een filosoof zoekt naar ware kennis, naar iets wat waar is voor iedereen.

Aversie
Na het gymnasium heeft het me meer dan 25 jaar gekost om over mijn aversie tegen alles wat Grieks, Romeins of anderszins klassiek was heen te komen. Van jongs af aan smulde ik van de verhalen uit de oudheid, de mythologie, de goden op de Olympus et cetera. Ook de eerste gymnasiumjaren met Grieks en Latijn als hoofdvakken (totaal 16 lesuren per week plus bérgen huiswerk) waren een feest, met bevlogen leraren die de taal én de geschiedenis van de oudheid tot leven brachten. Een veelbelovend begin.

Dat was allemaal afgelopen toen ik op mijn 15e met mijn ouders naar een dorpje onder de rook van Rotterdam verhuisde en mijn oude school moest verruilen voor een grote scholengemeenschap aan de rand van Rotterdam. Een leerfabriek met vogels van allerlei pluimage: kinderen van boeren en tuinders uit de omliggende dorpen, stadskinderen zoals ik die ‘buiten’ waren gaan wonen, arme kinderen uit het centrum van Rotterdam voor wie een gymnasiumopleiding een ‘must’ was, maar voor wie het ‘echte’ gymnasium, het klassieke Erasmuscollege, onbetaalbaar was. En kinderen van ouders uit de omgeving, het rijke Hillegersberg. Ouders, die van gekkigheid niet wisten wat ze met hun geld (en vaak hun leven) moesten doen en met hun welstand pronkten door ’s middags met luipaard of panter langs de Rotte of de Molenlaan te wandelden. Gelukkig mag dat niet meer.

Voor deze vergaarbak van bijna 2.000 leerlingen stond helaas een groep docenten, die op zijn zachtst gezegd niet altijd even gemotiveerd, vaak onverschillig en soms ronduit haatdragend tegenover de leerlingen stond. Zoals wij als moderne, kritische leerlingen waarschijnlijk niet op ons plaats waren geweest op het klassieke Erasmuscollege, zouden de meeste leraren daar bij een sollicitatie beslist ook geen schijn van kans hebben gehad. Waarschijnlijk een verhaal, dat voor vele mammoetscholen in de jaren 1970 gold.

Latijn werd gegeven door een docent die zijn Nederlandse klassiekers niet eens kende, zijn leerlingen graag belachelijk maakte en alleen op de laatste uren vóór de vakantie even tijd had voor wat mythologie en geschiedenis van de klassieke oudheid. Grieks kwam er nog bekaaider af: om te ontsnappen aan een sadistische docent met een ongezond gevoel voor jonge jongetjes (en dito afkeer van meisjes) heb ik dat vak zelfs even laten vallen. Helaas moest ik het er later toch weer bijnemen. In die jaren hebben we de teksten van talloze Griekse en Romeinse filosofen vertaald, zonder enige diepgaande uitleg. Ik kreeg op mijn eindexamen een 9,7 voor de vertaling van mijn examentekst (Grieks-Nederlands), maar had geen idee waar die eigenlijk over ging.
En geen docent of examinator die daarmee zat in 1976!

Levensvragen
Zo veranderde destijds in nog geen vier jaar mijn enthousiasme over de klassieke wereld in een intense afkeer: Plato werd in mijn ogen een oude zeur en Rome een grote, vieze stad met honderden kerken en monumenten, waar zelfs in de kroegen geen romantiek te vinden was dank zij de alomtegenwoordige TL-verlichting. Ik was er klaar mee.

Anno 2015 liggen grote filosofen als Plato en Seneca in herdruk in alle boekhandels (ja, ook bij de AKO), moderne filosofen worden beroemdheden en – wat je er ook van vindt – Filosofie voor Dummies beleefde al talloze herdrukken. Hoe komt dat zo?

In mijn werk als counselor/coach komen mensen vaak met levensvragen. Ook al hebben we alles wat we willen en ook al kunnen ons (bijna) alles veroorloven, toch zijn we vaak niet tevreden, over het leven of over onszelf. We blijven zitten met vragen over leven en dood, goed en kwaad, de wereld, godsdienst, zingeving et cetera. Dat hoeft niet altijd tot een depressie of erger te leiden, maar kan wel een onprettig gevoel geven, onrust, onvoldaanheid, onzekerheid. En daar blijkt de filosofie al eeuwen mee bezig te zijn. Juist deze levensvragen zijn van alle tijden en de klassieke filosofen zoals Seneca hebben er prachtige brieven aan gewijd, die ons in onze moderne tijd nog steeds een hart onder de riem kunnen steken.

Moderne filosofen
Het is dus uiteindelijk wel weer ‘goed’ gekomen tussen mij en de oudheid. Ik heb later vele klassieke filosofen herlezen (ja, ik beken, óók eerst Filosofie voor Dummies) en geef soms iemand één van de boekjes van Seneca cadeau. Gewoon in begrijpelijk Nederlands en met thema’s die van alle tijden zijn. Daarnaast ben ik – met wisselend succes – modernere filosofen gaan lezen. Van sommige ben ik gaan houden, aan anderen hield ik een nare smaak over, maar ook hun bijdrage zal ergens goed voor zijn, ik zie het alleen nog niet.

Mijn favoriete filosoof van dit moment is Alain de Botton. Hij schrijft boeken over de ‘filosofie van het dagelijks leven’ over thema’s die zowel modern als klassiek zijn. Reizen, liefde, architectuur, maar bijvoorbeeld ook een ‘gebruiksaanwijzing’ voor het omgaan met Het Nieuws, waarvan we dagelijks een (te) grote portie binnenkrijgen, wat tegenwoordig wel erg veel invloed heeft op ons, ons gedrag en onze mening over anderen. Natuurlijk ‘hapt’ een dergelijk boek niet zo gemakkelijk weg als een detective, maar zijn boeken zijn uitstekend leesbaar, vol humor en stemmen tot nadenken.
Op internet zijn verschillende TED-talks van hem te vinden, o.a. https://youtu.be/MtSE4rglxbY

Hebben we er iets aan?
Om je eigen levensvragen onder de loep te nemen en er een persoonlijke, voor jezelf acceptabele visie over te ontwikkelen, kortom, om de geheimen van het leven voor jezelf hanteerbaar te maken, kunnen de oude én de nieuwe filosofen je prima helpen. Niet om bijvoorbeeld precies zo stoïcijns als Seneca te leven, maar wel om je te helpen je eigen overtuigingen en beweegredenen of zelfs de wereld als geheel in een ander licht te zien.

Contact
Zelf je levensvragen te lijf met filosofie? Tijdens een vrijblijvende kennismaking mag je natuurlijk al een
voorproefje verwachten van wat ik daarbij voor je kan betekenen.

Thea I.S. Moen
Den Haag
Resettled

Confetti

Geschreven door Astrid Koch-Farla, gastblogger.
Vanavond was ik te gast bij de workshop “Schrijven je kunt het”, georganiseerd door CoachConfetti. Ik was daarop attent gemaakt door Marjan, de creatieve geest achter CoachConfetti, tevens mijn buurvrouw maar ook vriendin! Natuurlijk had ik al mooie verhalen gehoord van Marjan over haar CoachConfetti en voorzichtig was ook al eens een poging gedaan mij over te halen om de organisatie eens te bezoeken.

Confetti, dat moet wel een vrolijke boel zijn en schrijven daar houd ik stiekem heel veel van. Ik verzamelde al mijn moed en ik besloot me, na een fijne lunch met Marjan en vergezeld van een glas witte wijn, in te schrijven. Tenslotte ben ik bijna coach en ik ben dol op confetti!

“Confetti zijn bonte papiersnippers waarmee men elkaar op feestjes bestrooid”.
Deze CoachConfetti’s waren een feest op zich en zeker niet versnipperd! Er was een prachtige verbondenheid waarneembaar in dit kleurrijke gezelschap. Hoe verschillend kunnen mensen zijn en toch zo verweven en in harmonie met elkaar? Coaches met allemaal een verschillende achtergrond en specialiteit. Lieve mensen die iets voor een ander willen betekenen met hart en ziel. Hun passie leven.

Deze schrijfworkshop heeft veel losgemaakt en in beweging gezet. De twee minuten schrijven zonder te stoppen leek moeilijker dan het was. Deze twee minuten waren zo voorbij. De inspiratiekaartjes werkten geweldig en zetten ons allemaal aan het werk. Mooi om te ervaren hoe een word web of mind map tot stand kwam. In no time stond er een kort verhaal op papier. Er ontstonden mooie gesprekken met boeiende, inspirerende mensen.

Ik had deze workshop niet willen missen en van mij mogen deze CoachConfetti’s nog vaak strooien; ik kom graag de slingers erbij ophangen. Langs deze weg wil ik dan ook graag Anke de Jong bedanken die de workshop “Schrijven je kunt het!” fantastisch verzorgd heeft. Ze heeft mij weer op het schrijverspad gezet. En Marjan Marinissen; dankjewel voor je uitnodiging!

Astrid Koch-Farla
Levensbronnen coach in opleiding