, , ,

Senior in bedrijf

Het aantal werklozen in Nederlands is het afgelopen jaar iets teruggelopen. Helaas geldt dat niet voor de groep mensen boven de 55: in september 2014 ontvingen 124.022 mensen van 55 jaar en ouder een WW-uitkering, een jaar later zijn dat er 135.195, dat is ruim een kwart van alle WW-uitkeringen. Nee, dit is niet het zoveelste artikel over de voordelen van ouderen voor uw bedrijf of organisatie. Die voordelen zijn al voldoende op internet te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat met een aantrekkende economie en zoveel stimuleringsmiddelen van de overheid steeds meer senioren hun weg naar de arbeidsmarkt terug zullen vinden. We kunnen er niet omheen: de senioren staat ook voor uw deur en op een dag zult u hem/haar hard nodig hebben, simpelweg om de bedrijfsprocessen te laten draaien. Tijd om uzelf af te vragen, of uw organisatie daar goed op voorbereid is.

Zaaien en oogsten
Eén van de oude benamingen van augustus is Oogstmaand. De zomer loopt ten einde en graan, groenten en fruit zijn klaar om geoogst te worden. Zaaien en oogsten worden vaak gebruikt in metaforen over het menselijk leven zelf: je zult oogsten wat je gezaaid heb. Maar gaat dat in onze tijd nog wel op?

Steeds meer mensen van boven de vijftig ervaren dat na een leven van zaaien – b.v. in de vorm van studie, carrière en gezin –de oogst behoorlijk tegenvalt: de kans dat het werk niet doorgaat tot aan het pensioen is voor vele tienduizenden realiteit geworden. En degenen die zich wel staande houden in het werkzame leven hebben moeten leren, dat ze in ook in hun ‘herfst’ moeten blijven zaaien. Een leven lang leren is geen loze kreet, we hebben het nodig om bij te blijven, zowel in de schoolbanken als in het gewone leven. Flexibelheid, snelheid en bereidheid om – steeds weer – te veranderen zijn noodzaak.

Toen ik rond mijn veertigste naast mijn werk een HBO-studie afrondde, was ik de oudste van de klas. Nu ontkomt vrijwel niemand er meer aan, door te blijven leren: met veertig ben je
nog een ‘jonkie’ in de groep. En niemand komt er in onze tijd nog mee weg, te zeggen dat hij/zij niet met computers kan omgaan.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Het is belangrijk, dat de senior zich ervan bewust is, dat hij of zij er hard aan zal moeten trekken om zich staande te kunnen houden op de veranderende arbeidsmarkt. De vaardigheden die daarvoor nodig zijn, zijn goed aan te leren, mits de senior zich daarvoor openstelt. Toch is het minstens zo belangrijk dat ook het bedrijfsleven een stap zal moeten zetten om in het personeelsbeleid beter rekening te houden met de oudere werknemer.

CoachConfetti biedt u enerzijds ondersteuning bij de opzet van (mede) op senioren gericht effectief leeftijdsbewust personeelsbeleid, anderzijds verzorgen de coaches en trainers van CoachConfetti kortdurende trainingen en coachingstrajecten specifiek voor de ouder wordende werknemer. Als werkgevers onvoldoende bekwaam zijn in het omgaan met senioren binnen het bedrijf, krijgen ze daar op een dag de rekening voor gepresenteerd. Het is dus belangrijk dat ook u als werkgever op de hoogte blijft van een effectief seniorenbeleid.

Direct contact? Vrijblijvende kennismaking? CoachConfetti
info@coachconfetti.nl | www.coachconfetti.nl

Meer informatie:

Nieuwsflits Arbeidsmarkt september 2015 (UWV)

Premiekorting voor werkgevers (Ondernemersplein)

12 redenen om oudere werknemers aan te nemen (Mediamovers)

Geschreven door Thea Moen, Resettled, Den Haag. Eerder gepubliceerd in de CoachConfetti Corporate Nieuwsbrief nummer 1, 2015.

, , ,

Coaching voor werkgever en werknemer binnen de organisatie!

Coaching is steeds meer geaccepteerd binnen organisaties om medewerkers verder te brengen en te ondersteunen in hun werk. Net zoals in de sport een coach de individuele speler of het team begeleidt, kan een coach ook in een organisatie medewerkers en teams begeleiden. En dan niet alleen wanneer iets niet goed loopt of de medewerker niet
functioneert. Juist als medewerkers verder willen komen en de ambitie hebben om zich verder te ontwikkelen kan het heel nuttig zijn om coaching in te schakelen.

Individuele coaching én teamcoaching kan een organisatie helpen om zich verder te ontwikkelen en samenhang te creëren. In een organisatie heb je een corporate doel, namelijk de ontwikkeling en het in stand houden van de organisatie.

Daarnaast zijn er persoonlijke doelen van medewerkers, namelijk salaris verdienen, leuk werk hebben en persoonlijke ontwikkeling. Voor beide doelen is coaching zeer geschikt.

De coaches van CoachConfetti bieden een breed spectrum aan thema’s waarvoor coaching aangeboden wordt. Hieronder zie je een greep uit de mogelijkheden die wij bieden.
 Werk, Verzuim en Loopbaan
 Gezondheid, Relaties en Vitaliteit
 Verlies en Rouw
 Levensfasen
 Management, Performance en Sales

Terugverdienen
Natuurlijk kost het coachen van medewerkers of teams in eerste instantie geld. Maar op lange termijn levert het investeren in medewerkers zeker zijn geld op. Medewerkers voelen dat zij gewaardeerd worden, zitten lekkerder in hun vel en zijn daardoor minder vaak ziek, leren nieuwe vaardigheden en communiceren beter.

Naast mogelijke subsidies die het UWV of de Rijksoverheid ter beschikking stelt, bieden veel bedrijven hun medewerkers een jaarlijks opleidingsbudget. Dit opleidingsbudget is uiteraard
ook heel goed in te zetten voor individuele en/of teamcoaching. Denk daarbij aan coaching gericht op:
– het aanleren van specifieke vaardigheden
– vitaliteit en het voorkomen van verzuim bij specifieke lichamelijke of mentale klachten
– stressreductie
– loopbaanplanning
– communicatie binnen het team
– enzovoort

Onderscheidend
Wat maakt CoachConfetti nu onderscheidend van andere organisaties? Oordeel zelf!
– breed aanbod van thema’s waarop we coachen en gedegen vakkennis
– altijd een coach beschikbaar, vervanging is mogelijk als de coach of trainer ziek is
– wij hebben een groot netwerk en kunnen de organisatie hiermee in contact brengen
– zowel individuele coaching als teamcoaching en managementcoaching. Maar ook training, workshops en proeverijen (verschillende coachvormen die uitgeprobeerd kunnen worden)
– gunstige prijsstelling
– speelse en creatieve werkvormen en daardoor laagdrempelig
– wij hechten aan goede borging van het geleerde in de training

Enkele reacties van medewerkers en teams die gecoacht zijn op de werkplek:
Jos: “Ons team hing als los zand aan elkaar. Iedereen was met zijn eigen eilandje bezig en er was totaal geen samenhang. Met de coaching van ons team zijn we gaan kijken welke talenten we ieder voor zich hadden en hoe we die binnen ons team zo goed mogelijk in konden zetten. Nu komen medewerkers veel beter tot hun recht en ons team is veel hechter geworden!”

Joke: “Door mijn ziekte was ik veel afwezig geweest. Ik werd daar onzeker van en had het gevoel dat ik het allemaal niet meer kon en dat mijn collega’s me aan alle kanten inhaalden. Tijdens de coaching kwam ik erachter dat ik mezelf aan het saboteren was met mijn negatieve gedachten over mezelf. Ik heb mezelf de tijd gegund om weer rustig terug te komen en niet alles meteen goed en snel te hoeven doen. Ook naar mijn collega’s toe heb ik dat uitgesproken en zij houden daar echt rekening mee.”

Harry: “Eén van mijn werknemers zat niet meer op zijn plek, hij moest wat anders. Wat, dat wisten hij en ik eigenlijk niet zo goed. Met de loopbaancoach is hij gaan kijken naar zijn kwaliteiten en heeft hij gekeken welk werk daar bij zou passen. Binnen de organisatie was dat er niet, maar in een andere organisatie wel, hij heeft nu een leuke baan! Een andere werknemer is nu doorgestroomd naar de vrijgekomen plek en krijgt de ruimte om zich daar te ontwikkelen.”

Nabila: “Na het overlijden van mijn man vond ik het heel moeilijk om weer terug te komen op mijn werk. Ik merkte aan mijn collega’s dat zij zich niet zo goed een houding wisten te geven. Met mijn coach heb ik hierover gesproken en samen hebben we gekeken hoe ik graag benaderd wil worden. Door aan mijn collega’s te vertellen hoe ik me voel en dat ze gerust mogen vragen hoe het met me is, kwam er meer ruimte en voelde ik me niet zo alleen. Mijn coach heeft ook de managers een training gegeven over verlies en rouw en hoe je daar op de werkvloer mee om kunt gaan.”

Contact
Meer weten over coaching binnen de organisatie? Of zoek je een coach voor jezelf, het team of één van je medewerkers?
Neem dan contact op met CoachConfetti of kijk op de website.
www.coachconfetti.nl | info@coachconfetti.nl

Geschreven door Anke de Jong. Eerder gepubliceerd in de CoachConfetti Corporate Nieuwsbrief nummer 1, 2015.

,

Compassie raakt!

Geschreven door Manuela de Klaver. (gepubliceerd in CC Courant van oktober 2015)

Deze maand had ik het genoegen om twee maal een inspirerend congres over mentale en fysieke gezondheid te mogen bijwonen. Begin oktober tijdens een dag over “de Kunst van het gezond zijn” werd ik geïntrigeerd door de lezing van Dr. Matthieu Ricard. Deze Tibetaanse Monnik (en persoonlijk vertaler van de Dalai Lama) wist mij te boeien met zijn
betoog over de positieve effecten van samenhorigheid en compassie op onze gezondheid.

Meditatie
Matthieu Ricard en zijn collega Tibetaanse monniken zijn zeer ervaren in het beoefen van compassie-meditaties. Dit is een vorm van meditatie waarin je met liefde en mededogen, achtereeolifantnvolgens kijkt naar jezelf, een geliefde, een kennis en een voor jou ‘moeilijk’ persoon en hen geluk toewenst. Gevoelens van mededogen stuur je in hart en gedachte naar hen toe en breid je uiteindelijk uit naar het hele universum.

Zweverig
Dit klinkt wellicht erg zweverig en vergezocht. Toch hebben deze Tibetaanse monniken de weldaad van compassie-meditaties weten te concretiseren door hun deelname aan neuro-wetenschappelijk onderzoek. In deze studies werd de activiteit van diverse hersengebieden gemeten tijdens het beoefenen van compassie-meditatie door middel van een speciale vorm van beeldvormend onderzoek. In hun brein werden significante veranderingen waargenomen, zoals een verkleining van de amygdala (amandelkern), die geassocieerd wordt met angst en stress.

Meetbaar
Niet alleen bij monniken die jarenlang ervaring met meditatie hebben, zijn verschillen meetbaar, ook bij een onderzoeksgroep die de opdracht kreeg om dagelijks 30 minuten naar een geluidsopname te luisteren met een compassie-meditatie, werden al duidelijke veranderingen waargenomen. Al na 2 weken bleken personen in de onderzoeksgroep zich ruimhartiger en onzelfzuchtiger op te stellen in vergelijking met de groep die deze meditatie niet deed. Daarbij werd toegenomen hersenactiviteit gemeten in gebieden die betrokken zijn bij het reguleren van positieve gevoelens en zelfbewustzijn1.

Onderzoek
Deze wetenschappelijke studies naar de invloed van deze vorm van compassie meditatie op de hersenactiviteit worden verricht onder bezielende leiding van Prof. Dr. Richard Davidson, een vooraanstaand neurowetenschapper en oprichter van “The Centre for Investigating Healty Minds (CIHM)2. Deze neurowetenschapper (en eveneens spreker op dit congres) heeft met zijn team ook kunnen aantonen dat ons innerlijk welzijn zich vertaalt in een betere fysieke gezondheid. Ook andere onderzoeksgroepen hebben gunstige effecten van empathie, compassie en de beoefening van mindfulness op het verminderen van stresssymptomen kunnen aantonen3.

Gewoontes
Wetenschappelijk bewijs suggereert dat we onze hersenen kunnen veranderen door het cultiveren van de gewoontes van de geest waardoor het welzijn (geluk, veerkracht, emotionele balans en compassie) zal verbeteren en het risico op stress-gerelateerde ziektes kan afnemen. Compassie en empathie gaan hand in hand met mindfulness en meditatie. Wat verstaan we precies onder compassie en hoe verhoudt compassie zich tot empathie? Compassie (of mededogen) is het vermogen om ons betrokken te voelen bij het pijn en lijden, van zowel onszelf als dat van anderen. Daar waar empathie, verwijst naar ons algemeen vermogen om ons in te leven in de gevoelens van anderen, omvat compassie ook de wens om deze pijn (dit lijden) te verlichten en de bereidheid daarin verantwoordelijkheid te nemen. Matthieu
Ricard vertelt ook dat een meditatie uitsluitend gefocust op empathie niet alleen een uitputtend effect op hem had, maar ook andere hersengebieden activeerde in vergelijking met compassie-meditatie.compassie

Carlos-momentje
Jaap Bressers heeft met zijn afsluitende presentatie tijdens het Congres “Op eigen kracht” (Positieve psychologie) de impact van compassie op bijzondere wijze geïllustreerd en mij met zijn verhaal wederom enorm geraakt. Als jongeman raakt hij verlamd vanaf borsthoogte als gevolg van een duikongeluk. Jaap vertelde over zijn ervaringen en emoties in het ziekenhuis, waar men regelmatig patiënten met duikongelukken behandelt. Evenals veel andere patiënten, had Jaap last van angstige dromen en werd soms gillend in de nacht wakker. Als de verpleging al kwam kijken, dan was dat alleen om de monitoren naast zijn bed te checken. Standaard procedure, Jaap was immers een van vele ‘duikgevallen’. Omdat hij zijn hoofd niet kan bewegen, en alleen maar naar het plafond kon staren, kon hij ook vaak nauwelijks zien wie er naast zijn bed stond. Hij voelde zich eenzaam, verdrietig en angstig. Tot het moment dat een verpleegkundige, Carlos – tussen alle slangen en monitoren – Jaap wel zag en Hem letterlijk en figuurlijk wist te raken. Simpelweg door zijn hand op de schouder van Jaap te leggen (waar Jaap nog wel gevoel had) en hem met de woorden “It’s oké”, gerust te stellen. Voor Jaap, heeft deze verpleegkundige – door een eenvoudig gebaar van compassie – het verschil gemaakt. Jaap is geïnspireerd geraakt om als cabaretier en spreker met zijn publiek te delen welke impact dit “Carlos-momentje” op zijn leven heeft gehad.

Compassie tonen gaat daarmee een stap verder dan ons inlevingsvermogen, door ons ook aan te zetten tot handelen. Zoals de verpleegkundige Carlos met een simpel gebaar Jaap gerust wist te stellen. Compassie raakt niet alleen de ontvanger, maar heeft – zo blijkt uit divers neuro-wetenschappelijk onderzoek – ook invloed op het innerlijk welzijn en het brein van de persoon die compassie toont. Bovendien blijkt dat het beoefenen van compassie (en compassie meditatie) bijdraagt aan het verminderen van stress-gerelateerde ziektes.

Inspiratie
Ben je net als ik geïnspireerd door de positieve effecten van compassie en wil je eens een compassie meditatie uitproberen, dan kun je via deze link, een compassie-meditatie downloaden. Ook kun je meer informatie vinden over de neurowetenschappelijk zoektocht naar het gezonde brein in het (Engelstalige) jaarrapport van het CIHM. Tot slot zijn er diverse Youtube filmpjes te vinden, waarin de Dalai Lama ons uitlegt niet alleen goed compassie voor onze omgeving is, maar ook voor onszelf!

Referenties:
1: Mindfulness meditation training changes brain structure in 8 weeks, Psychiatry Research:
Neuroimaging, Januari 2011
2: Annual Report Center for Investigating Healthy Minds, Richard Davidson
3: Exploring self-compassion and empathy in the context of mindfulness-based stress
reduction (MBSR), Stress& Health, Volume 26, Issue 5, pages 359–371, December 2010

Manuela de Klaver
Emovatie
www.emovatie.nl
manuela@emovatie.nl
06-26888075

, ,

Herinneren en gedenken: Ode aan een moeder

Geschreven door Anke de Jong.

‘Ze was een kleine schuchtere vrouw, altijd op de achtergrond. Kwetsbaar oogde ze, alsof de wereld een maat te groot voor haar was.’ De vrouw die bij me zit vertelt over haar moeder die tien jaar geleden overleed en die ze zo vreselijk mist. ‘Ik lijk veel op haar’ zegt ze. ‘Ik voel me ook vaak zo kwetsbaar in deze wereld. Maar ik heb geleerd hoe ik daar goed mee om kan gaan. Mijn moeder kon dat vroeger wel, maar de laatste jaren van haar leven niet meer,’ vertelt ze. ‘Ze werd elke keer weer overweldigd door de manier van reageren van mensen. Of door de televisie die soms de meest vreselijke berichten de wereld in gooide.’ ‘Het zorgde ervoor dat ze zich steeds meer terugtrok, dat ze af en toe paniekaanvallen kreeg en angstig werd. De kleinkinderen waren haar houvast, daar deed ze alles voor.’

Missen
‘Het missen van mijn moeder lijkt wel steeds erger te worden. Hoe kan dat nou?’ vraagt ze. ‘Dat moet toch in de loop van de jaren minder worden?’ In de tafelopstelling laat ik haar het gezin opstellen. Ik vraag haar om een poppetje voor haar vader en moeder neer te zetten en vervolgens voor de vier kinderen van het gezin. Haar drie broers en zij als jongste, een dochter.

Tafelopstelling
In de tafelopstelling valt op dat ze haar moeder een stukje van de rest van het gezin wegzet. Alsof ze er niet bij hoort maar door de uitgestrekte armen richting de rest van het gezin toch ook weer wel. Ze zet zichzelf ook een stukje van haar broers en vader weg, eigenlijk net zoals haar moeder. ‘Het is duidelijk dat mijn vader en broers anders in het leven staan, veel meer naar buiten gericht. Zij zijn zeer extravert. Daarin schuilt ook het verschil met mijn moeder en mij,’ vertelt ze. ‘Mijn moeder en ik zijn hoog gevoelig en introvert. We konden zien aan elkaar hoe we ons voelden en voelden bij elkaar aan wat nodig was. Tegelijkertijd zorgde dat er ook voor dat ik eigenlijk niet met haar kon praten over de dingen die haar bezig hielden. Haar angsten, paniekaanvallen en haar kwetsbaarheid ten opzichte van het leven.’

Ik vraag haar hoe het voelt dat ze niet met haar moeder over dit soort wezenlijke dingen kon praten. ‘Ik heb het gevoel dat ik haar daarmee tekort heb gedaan,’ vertelt ze. ‘Dat ik haar niet heb kunnen steunen in haar moeilijkheden. Ik was inmiddels volwassen en had dat moeten doen,’ zegt ze, ‘Nu kan het niet meer en dat zit me dwars. Ik zou het zo graag over willen doen. Zou dat de reden zijn dat ik haar zo mis?’

Vertel
Ik vraag haar om het beeld van haar moeder op te roepen en haar voor zich te zien, Vervolgens nodig ik haar uit om haar moeder te vertellen wat ze tegen haar zou willen zeggen. De tranen rollen over haar wangen als ze haar moeder vertelt dat ze van haar houdt, dat ze op haar lijkt en dat ze haar begrijpt. En dat ze er altijd voor haar wil zijn, ook als haar moeder angstig is of in paniek is. Dat ze zich niet hoeft te schamen voor haar kwetsbaarheid en dat ze een goede moeder is geweest ook al was niet alles perfect.

Zichtbaar opgelucht pakt ze vervolgens het poppetje van haar moeder en zet het naast haar eigen poppetje neer. Haar vader en broers zet ze daar vlakbij, met de armen naar elkaar toe gericht. ‘We hadden het goed en dat is wat ik wil onthouden zegt ze.’

Contact
Anke de Jong
Virtus Praktijk voor Rouw- en Verlies, Zeist
06-42074072
info@virtuspraktijk.nl
www.virtuspraktijk.nl

,

Herfst: van samhain tot coaching met sprookjes

Geschreven door Thea Moen.

De herfst is alweer een maand onderweg hoewel we tot nu toe weinig te klagen hadden over het weer. Maar november staat voor de deur, met vaak donkere, steeds kortere dagen, stormen, guur weer en misschien een eerste sneeuwbui. Een maand waarin we het binnen extra gezellig, warm en licht maken omdat het buiten eng, koud en donker wordt. Een tijd voor sprookjes en verhalen, bij voorkeur bij de open haard… Of misschien dit jaar aan tafel bij een coach?

sprookjesboek lezen

Vanouds geloofde men dat in deze periode de grenzen tussen onze wereld en die ‘andere’ wereld – die van geesten, natuurwezens en sprookjesfiguren – vervaagden. Frappant, dat de laatste jaren ook ons land steeds meer in de ban komt van Halloween, van oorsprong een Keltisch feest. U weet wel, met die pompoenen en kinderen die langs de deuren gaan voor iets lekkers. Maar weet u wel wat u viert? En waarom?

Wat? Halloween, Samhain
In de westerse katholieke wereld kent men Allerheiligen en Allerzielen (resp. 1 en 2 november). Met Allerzielen herdenkt men de overledenen en er wordt een speciale mis opgedragen. Allerzielen is een dag om speciaal te bidden voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn, maar in het vagevuur. Ook in protestantse kringen schijnt er meer aandacht te komen voor Allerzielen.

 

De Kelten vierden op 31 oktober Halloween, eigenlijk hun oudejaarsavond: de Keltische kalender begon op 1 november (Hallow-e’en, ‘all hallows eve’ (Alllerheiligenavond, de avond voor Allerheiligen). Men was klaar met oogsten en klaar om opnieuw te beginnen met zaaien, dus tijd voor een feestje. Het Keltisch nieuwjaar heet Samhain (uitspr. Saun, Iers voor november). Samhain was ook nog om een andere reden zeer bijzonder. De Kelten geloofden namelijk dat op die dag de geesten van alle gestorvenen van het afgelopen jaar terug kwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar. Van de Kelten stamt het gebruik om pompoenen met een kaars erin voor het raam te plaatsen, om die boze geesten te weren.

heksje

En waarom zien we zoveel heksendingen in deze periode? Heksen (wicca) vieren nog altijd Samhain, de tijd van de dood. Niet als iets om bang voor te zijn, want de dood hoort bij het leven. Dood is een begin. Zo ook voor heksen. Het begin van een nieuw jaar, de overgang naar een andere levensfase. Ook worden er rond Samhain nieuwe heksen ingewijd (initiaties) en het schijnt de beste tijd van het jaar te zijn om in de toekomst te kijken…

 

Waarom?
We kunnen stoer doen en zeggen, dat sprookjes, mythen, sagen, legenden, volksverhalen en religie er niet meer toe doen in ons techno-tijdperk. Dat alles technisch-wetenschappelijk verklaarbaar is en dat wat niet verklaard kan worden dus niet bestaat. Ik denk niet dat het zo zwart-wit is. Ik denk dat we nog altijd sprookjes, verhalen en
bijbehorende rituelen en gevoelens kunnen gebruiken om ons leven kleur te geven. Soms gewoon voor de gezelligheid, maar ook soms ook om ons leven zin te geven, het aan te kunnen, of hanteerbaar te maken.

Ouders vertellen hun kinderen sprookjes en verhalen. Gewoon omdat het leuk is, of om hun woordenschat te vergroten of om ze rustiger te krijgen. Maar van oudsher liggen er veel belangrijker waarden achter al die sprookjes en verhalen. Juist door het vertellen van sprookjes gaan ouders en kinderen elkaar begrijpen. Niet alleen door het verhaal, maar ook door hoe het verteld wordt. Door de emotionele lading die in het verhaal gelegd wordt, maar
ook door de emotionele reactie.

Coach en sprookjes?
Ook als coach werken we vaak met verhalen en sprookjes. Bestaande sprookjes of iemands eigen verhaal als sprookje. Dat laatste is iets anders dan de verplichte biografie, die u misschien ooit van de psycholoog moest maken en waardoor u nog meer vastliep in uw gevoel, dat u mislukt was in uw leven. Werken met verhalen en sprookjes is bedoeld om dingen die onaf of uit de rails gelopen zijn op te sporen en op te lossen. Misschien aan de hand van een bestaand sprookje, maar wellicht ook door samen een nieuw sprookje van uw eigen leven te maken, dat houvast kan bieden om uw eigen moeilijkheden het hoofd te bieden. De held(in) in het sprookje staat symbool voor de juiste houding in de gegeven situatie en de problemen die hij of zij ondervindt zijn menselijke problemen.
Niet onbelangrijk: sprookjes moeten wel altijd een goede afloop hebben!

Wat is uw sprookje?
Ook uw verhaal of sprookje leren kennen? Of zomaar eens filosoferen over al die verhalen en rituelen die samen ons levensverhaal vormen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Thea I.S. Moen
Resettled.nl
e. tmoen@resettled.nl
t. 06 22377537

,

Knuffelen!

Waarom je minimaal 8 knuffels per dag nodig hebt, 8 redenen!

Geschreven door Marjan Marinissen.
Knuffelen, ik hou van knuffelen!! Heerlijk om iemand te omarmen, even stil tegen elkaar aan staan. Contact maken. Niet alleen via woorden of met je ogen, maar met je hele lichaam. Dat knuffelen belangrijk voor me is staat voor mij als een paal boven water. Ik voel me gelukkiger, rustiger en meer ontspannen na een lekkere knuffel.

Je zou knuffelen kunnen omschrijven als een handdruk vanuit je hart, met heel je lijf en al je liefde. De simpele actie van omarmen creëert een goed-gevoel energie voor zowel de gever als de ontvanger. De wetenschap heeft zich verdiept in de positieve effecten van knuffelen en verschillende studies over knuffelen, aanhalen en aanraken komen tot dezelfde conclusie – knuffelen is een ontzettend belangrijk deel van de menselijke ontwikkeling.

Zorg voor je dagelijkse portie knuffelen door 8 keer (of meer!) per dag een spontane knuffel te delen met de mensen om je heen. Als je nog inspiratie hiervoor nodig hebt, kijk dan dit filmpje waar knuffelaars ‘free hugs’ uitdelen op een plein in Brussel.

1. Knuffelen is goed en gezond voor je hart
Omhelzen activeert het hormoon oxytocine, wat ervoor zorgt dat we ons o.a. warm en knus (warm and fuzzy) voelen. In een onderzoek van de Universiteit van North Carolina werd bij de deelnemers die geen contact hadden met hun partner een verhoogde hartslag van 10 slagen per minuut geconstateerd. In tegenstelling tot 5 slagen per minuut bij de deelnemers die een knuffel van hun partner kregen, gedurende het experiment.knuffel2

2. Knuffelen reduceert stress op een natuurlijke manier
Wanneer je druk voelt of futloos, zoek dan iemand waar je om geeft (of zelfs van houdt) en geef deze persoon een alles omvattende knuffel, helemaal met de armen om elkaar heen en tegen elkaar aan. Onderzoek heeft aangetoond dat knuffelen de hoeveelheid cortisol (ons stress hormoon) in ons lichaam afneemt, het de spanning laat afnemen en een kalmerende boodschap stuurt aan onze hersenen.

 

3. Het knuffelen van baby’s en kinderen helpt hen ‘goed gebalanceerde’ volwassenen te worden
Aanraking is nodig, zelfs onontbeerlijk voor kinderen, speciaal in hun eerste levensjaren. Het helpt hen relaties aan te gaan met anderen wanneer ze ouder worden. Tijdens een studie met een groep geadopteerde kinderen die hun eerste levensjaren hadden doorgebracht in Russische en Roemeense kindertehuizen, waar ze geen lichamelijk contact hadden gekregen, vergeleken met kinderen die in een liefdevol gezin waren opgegroeid. knuffel3Onderzoekers vonden dat de geadopteerde kinderen een significant lagere hoeveelheid van het hormoon vasopressine in hun lichaam hadden in vergelijking met de andere groep kinderen. Dit hormoon, vasopressine, speelt een rol (h)erkenning van familiebanden en het hechting.

4. Knuffelen is óók belangrijk voor volwassenen
Fysieke aanraking en knuffelen kan eenzaamheid bestrijden die kan ontstaan wanneer mensen ouder worden. Een bejaardentehuis in New York voerde, enkele jaren geleden een programma in , met de naam ‘Embraceable You’. Het idee was contact en aanraking over de generaties heen, tussen bewoners en verzorgers te bevorderen en hierdoor een toename te creëren in het welbevinden van de bewoners. De resultaten waren overtuigend! De bejaarden die drie of meer keer per dag werden geknuffeld en/of aangeraakt hadden meer energie, voelden zich minder depressief, waren beter in staat zich te concentreren en sliepen tot slot ook nog beter dan hun minder-geknuffelde medebewoners.

5. Knuffelen kan spierherstel en -regeneratie bevorderen
Een experiment met muizen liet zien dat oudere muizen die geïnjecteerd werden met oxytocine een snellere regeneratie van spierweefsel lieten zien, vergelijkbaar met dat van jongere muizen.

6. Knuffelen kan je meer mindful laten leven en meer in het nu laten zijn
Er is een knuffel-meditatie van Zen Master Thich Nhat Hanh, welke gebruikt kan worden om meer gewaarwording van het nu te ervaren en met samenzijn waar te nemen in het leven van mensen. Het zijn in het nu, in het moment, heeft al aangetoond dat dit je blijheid vergroot, en deze simpele meditatie is een fantastische manier om mindfulness te combineren met en krachtige dosis oxytocine. Zie voor de oefening het kader hieronder.

This hugging practice is recommended by Zen master Thich Nhat Hanh in his Plum Village Chanting and Recitation Book. It is a perfect ritual to do with the ones you love.

“You can practice hugging meditation with a friend, a child, your parents, or even a tree. To practice, first bow to each other and recognize each other’s presence. Then, enjoy three deep, conscious breaths to bring yourself fully into the present moment. Next, open your arms and begin hugging, holding each other for three in-and outbreaths. With the first breath, become aware that you are present in this very moment and feel happy. With the second breath, become aware that the other person is present in this moment and feels happy as well. With the third breath, become aware that you are here together, right now, on this Earth. We can feel deep gratitude and
happiness for our togetherness. Finally, release the other person and bow to each other to show your thanks.”

This practice was developed for the Fetzer Institute by Frederic and Mary Ann Brussat, directors of spiritualityandPractice.com.

7. Knuffelen kan angstgevoelens minimaliseren
Een studie over angsten, zelfrespect en eigenwaarde verdiepte zich in de verbinding tussen menselijke aanraking en het verminderen van de angst voor sterfelijkheid. Deelnemers aan dit onderzoek bleken minder angstig te zijn voor de dood wanneer ze licht aangeraakt werden of knuffelden met bijvoorbeeld een teddybeer.

8. Knuffelen voor langere periodes is beter voor je lijf
Wanneer mensen 20 seconden of meer knuffelen komt het ‘feel-good’ hormoon ocytocine vrij in ons lijf. Dit creëert een sterkere band en connectie tussen de knuffelaars. Ocytocine komt het immuunsysteem ten goede en reduceert stress.knuffel1

Dus… ik kan heerlijk, wetenschappelijk verantwoord ;-), doorgaan met waar ik zo blij van word… namelijk lekker een knuffel geven aan de mensen om mij heen die voor mij zo veel betekenen!

Ga jij het ook uitproberen? Of deed je dat al? Ik hoor het graag! Reageer via Facebook of
stuur me een email: info@marjancoaching.nl

Dikke knuffel!
Marjan Marinissen
MarjanCoaching, Houten

Vrij naar een artikel op Happify

,

Beter oud

Geschreven door Thea Moen.
Als seniorencoach volg ik natuurlijk ook de ontwikkelingen op het gebied van ouderenzorg. Zelf ‘zit’ ik niet echt in de zorg: als coach beperk ik me vooral tot coaching en counseling van senioren van 55 tot ca 80 jaar.
Maar… de oudere is de laatste jaren helemaal ontdekt door de markt. Er komen steeds meer initiatieven om mensen te helpen ‘beter’ oud te worden. En dat is ook wel nodig, want het idee van de verzorgingsstaat waar we altijd wel ergens op terug kunnen vallen is ‘uit’.

Beter Oud
Eén van de grootste initiatieven is Beter Oud, gestimuleerd door (semi-)overheid en diverse instanties (o.a. Movisie, ZonMW) en voortgekomen uit het Nationaal Programma Ouderenzorg. Vanuit Beter Oud worden vele initiatieven ondernomen om de volgende generatie ouderen tegemoet te komen. De moeite om er eens naar te kijken: http://www.beteroud.nl

Uitdaging
Ook voor ons als coach biedt die innovatie in de zorg nieuwe kansen. Niet zozeer om nieuwe technische snufjes uit te vinden (be my guest: als je dat leuk vindt… vooral doen!) maar vooral om de volgende generatie te helpen vitaal oud(er) te worden, zelfredzaam te blijven en zelf de regie in handen te houden. En dat zijn juist de dingen, waar we als coach mensen goed bij kunnen helpen. Kortom: een uitdaging.
Vanuit Resettled help ik mensen ‘leuker oud’ te worden. Met alle middelen die we als coach tot onze beschikking hebben. En – zoals elke coach – met een eigen ‘sausje’. Het mijne heet ‘levenskunst’, volgens geheim familierecept…. Maar hoe we het ook doen: ons werk sluit prima aan bij het ‘nieuwe’ Beter Oud. Tijd om daar méér werk van te maken, letterlijk!

Ik kom graag in contact met belangstellende collega’s om daarover te brainstormen.
Thea I.S. Moen
Den Haag
www.resettled.nl

,

Past deze pet ons allemaal?

Ofwel: Kan een coach coaching verkopen?
Geschreven door Sander van der Meer.
Deze vraag komt regelmatig ter tafel bij mijn salesworkshops aan professionals. Ik ken het probleem maar al te goed, want ik heb het zelf ook ondervonden, toen ik aan mijn rol van salesspecialist ook die van loopbaanprofessional heb toegevoegd.

Tegenstrijdigheid
Ik voelde de tegenstrijdigheid tussen de rol van de coach, die reactief en geduldig luistert en die van de verkoper, die proactief gewillige oren vindt om klanten te overtuigen van de waarde die deze voor hen kan hebben, en die de oplossingen levert als ze nog even tekenen bij het kruisje! Er zitten verschillende drijfveren achter. En de tegenstelling is nog groter, want ook de klant heeft verschillende verwachtingen bij een coach of een verkoper!
Paradox of niet, we mogen ons niet uit het veld laten slaan. Alleen al omdat de opdrachten en de omzet nou eenmaal niet zomaar uit de hemel komen vallen, zullen we ook deze eindjes aan elkaar moeten knopen en coach en verkoper tegelijk moeten zijn. En voor coaches zijn de aanknopingspunten dichterbij dan je denkt, want die zijn in ons eigen vak te vinden!

Welke pet zet je op?
In mijn coaching opleiding heb ik bij het onderwerp gesprekvaardigheden geleerd dat je ook kunt bestaan uit een 3e persoon, namelijk jijzelf, die vanaf een afstandje kijkt naar jouw gesprek. Dat geeft je op meta-niveau informatie over het gesprek. Hierdoor kreeg ik het idee om bij een verkoopgesprek een 4e persoon te introduceren, die zich sterker kon profileren. Het werkte wel iets, want mijn mindset werd op dat moment anders. Maar het kon voor de
klant wel wat verwarrend worden als ik van persoonlijkheid wisselde, wat momenten opleverde met een hoog Monty Python-gehalte. Met een respectvolle knipoog naar Edward de Bono introduceerde ik naast 6 Denkhoeden ook de commerciële pet, die je nog net niet letterlijk opzet, maar waarmee je aankondigt dat je nu even het proactieve praatje gaat houden, waarna je ook weer aankondigt dat je de coachpet opzet. Als coach ben je bedreven genoeg om deze twee rollen op je te nemen en in het gesprek deze wendingen op een heldere manier in te leiden. Op deze manier voeg je dus gewoon een nieuw instrument aan je gesprekstechnieken toe, wat je direct helpt om op een proactieve manier contacten en klanten te maken.

Succesvol zijn
Het goede nieuws is, dat een coach zeer sterke commerciële vaardigheden in huis heeft. Deze gaan succes opleveren vanaf het moment dat het eerste contact gemaakt is. Doordat coaches snel allerlei signalen oppikken, zullen ze direct vraaggestuurd gaan werken en zonder het te merken de principes van oplossingsgericht verkopen (Solution Selling) toepassen. De klant zal zelf vragen waar het kruisje is, waar getekend kan worden. En in de dienstverlening hoort het ook zo te gaan!
Mijn antwoord op de bovenstaande vraag is dus dat een coach zeker commercieel succesvol kan zijn. En het wordt een plezier als je leert om in verschillende toonaarden te communiceren, met één overtuiging die bestaat uit de trots op het vak en de resultaten die er bereikt kunnen worden. In dit stuk en in mijn workshops pretendeer ik overigens niet om van iedere coach een standaard verkoper te maken. Die bestaat namelijk niet. Deze handreikingen zijn bedoeld om jou te helpen om hiermee iets toe te voegen aan jouw persoonlijke stijl. Overtuig eerst jezelf en daarna je klant, dan verkoop je gewoon vanzelf.

Veel plezier!

Sander van der Meer
Talective
Culemborg

Minderwaardigheidsgevoel

Geschreven door Petra Korstanje, gastblogger.
Vorige week sprak ik Marieke, ze zat er even helemaal door heen. Teleurgesteld omdat ze toch weer af had gesproken met iemand die haar eigenlijk verdrietig maakt na afloop. Ze vertelde mij hoe het gesprek was verlopen.

“Zou je jezelf niet eens laten re- stylen.Deze kleuren staan jou toch niet! Ga gelijk even lekker naar de kapper, daar fris je van op. Weet je nu al wat je wilt? Maak toch eens een keuze! Zo wordt het niks! Zou je dat broodje nou wel doen, je bent al aan de zware kant.

Zonder dat Marieke ademruimte kreeg om er wat van te zeggen werden er goedbedoelde adviezen geven. Het klonk als een eenzijdige afspraak.”nou ga dat maar gewoon doen,huppakee en ik kom er op terug of je het doet hoor!”

Voldaan draait de “coach” zich om en verzucht tegen anderen ”ik heb er ook zo veel werk aan”.

Tja..weet je waar ik een beetje moe van word? De stortvloed aan tips.
Je zou deze spullen moeten kopen, helemaal trending momenteel of deze kleur/style is hip & happening dit seizoen, helemaal hot. Dat je denkt, mis ik wat?Je hebt er een dagtaak aan, alles bij te houden. Daarnaast laat sociale media ons graag zien dat iedereen het voor elkaar heeft en gelukkig is. Je zou er een minderwaardigheidsgevoel van krijgen!

Een minderwaardigheidscomplex kan voortkomen uit de veronderstelling die iemand over zichzelf heeft of een beperking. Iedereen is weleens onzeker over zichzelf of twijfelt aan zijn kunnen. Soms krijg je kritiek waar je in eerste instantie, niets mee kunt, je presteert niet goed en wordt uitgelachen of je werk wordt juist niet gezien en gewaardeerd. Of je hebt het gevoel dat een ander veel meer aandacht en erkenning krijgt. Vaak lukt het om ‘vanzelf’ weer wat zelfvertrouwen te krijgen en dat punt te overwinnen maar wanneer dit een obsessie wordt is er sprake van een minderwaardigheidscomplex.

Waar komt het vandaan? gebogen hoofd webversie kleinkopie (c)-AdJ-CCC-PK-juni2015
Een minderwaardigheidscomplex kan ontstaan door een:

Zeer strenge of liefdeloze opvoeding
Een opvoeding die in het teken staat van wetten, strengheid en straffen kan de ruimte voor ontplooiing beperken, zodat een kind gevoelens van warmte, liefde en waardering niet ervaart. Het kind presteert steeds onder de maat die opgelegd is. Wat maakt dat ze voortdurend te kort schieten voor hun gevoel wat weer schuld en schaamte met zich mee brengt.

Verwende opvoeding
Een opvoeding waarbij het kind te veel verwend en beschermd wordt en nooit op weerstand stuit, kan ertoe leiden dat het kind zich hulpeloos en minderwaardig voelt, zodra het alleen is. Ze durven zelf geen beslissingen te nemen en vragen veel bevestiging. Ook kinderen van migranten die klem komen te zitten tussen twee culturen kunnen
het gevoel van het missen van erkenning ervaren.

Drieluik
Op dit moment ben ik bezig met een drieluik over de overeenkomsten tussen minderwaardigheidsgevoelens en narcisme. Wat je nu leest is daarvan deel 1.

Een misschien heftig voorbeeld wat ik in de praktijk tegenkom is de volgende situatie.

Wat als je opgroeit bij ouders die lijden aan ouderlijk destructief narcisme.
Ik breng het onder de aandacht omdat deze kinderen wel voelen dat er iets niet klopt, maar de effecten vaak verborgen zijn en niet gemakkelijk te herkennen.

Dit type ouder is ongevoelig voor de behoeftes en gedachten van anderen. Ze zijn sterk op zichzelf gericht en worden dan ook voornamelijk in beslag genomen door wat voor hen belangrijk is. Aan de buitenkant lijken deze ouders innemend en voorkomend, deze emoties zijn echter oppervlakkig. Zij zijn namelijk nauwelijks in staat om waardevolle betrekkingen met anderen aan te gaan. Achter gesloten deuren komt het kind veel tekort door het gebrek aan inlevingsvermogen van de ouders.

Deze ouders kunnen vaak alleen communiceren door het geven van orders en eisen stellen. Dagelijkse gang van zaken is dan ook dat er wordt verwacht dat de eisen direct worden opgevolgd. Mensen met destructief narcisme roepen bij hun kinderen (maar ook bij anderen) gevoelens op van heftige frustratie, intense verdriet, boosheid en incompetentie. De kinderen en andere slachtoffers worden beschuldigd, bekritiseerd, onderuitgehaald. Ze worden betekenisloos gemaakt in het contact met iemand met een dergelijk narcistisch patroon. Ondertussen worden zij wel gedwongen om in de poppenkast mee te draaien.

Minderwaardigheidsgevoel
Zo ontstaat er een intern conflict tussen de wil om te groeien en het zelfbeeld dat gecreëerd is. Door onzekerheid heeft het kind het gevoel niet mee te kunnen en het raakt hierdoor ontmoedigd, waardoor het minder gaat presteren dan waar het toe in staat is. Dit is dan weer een bevestiging van wat hem steeds verteld wordt. Een sterk minderwaardigheidsgevoel is een sterke rem op een goede ontwikkeling. Voor de ontwikkeling van het kind is de waardering die het voor zichzelf heeft van groot belang.

Veel mensen zullen minderwaardigheidsgevoelens associëren met openlijke onzekerheid. Het heeft ook dus ook vele andere vormen.

  • Overdreven waardering voor eigen kunnen.
  • Hoge eisen die iemand aan zichzelf en anderen stelt.
  • Als iemand voordurend afkeurend is of anderen wil kleineren.
  • Of juist snel mensen vereerd en graag bij voorname personen in de buurt wil zijn.
  • Beheersmatig voor anderen zorgen.
  • Sterk de nadruk leggen op hun bijzondere bijdrage.
  • Of de ideeën van anderen kopiëren en daarmee imponeren of intimideren.

Hoe ga je er mee om? 5 tips!
De een zal zich terug trekken uit het maatschappelijke leven en aan gevoelens van angst, depressie, dwangklachten en lichamelijke klachten leiden. Terwijl de ander juist gaat overschreeuwen om te compenseren door een gemaakte houding van arrogantie en /of a- sociaal gedrag. Het mechanisme dat zijn werk doet is je eigenwaarde te beschermen tegen nieuwe vernederingen.

1. Stop met jezelf te vergelijken met anderen
Iedereen is uniek en heeft zijn eigen kwaliteiten en beperkingen. Volg je eigen koers op je eigen tempo.

2. Stel reële doelen
Als je de lat te hoog legt voor jezelf, zul je altijd moeite hebben om je doelen te halen. Leg de lat wat lager en je kunt er makkelijker bij. Zo boek je vaker succes wat heerlijk is om te ervaren.

3. Leer omgaan met kritiek
Zomaar iets roepen zonder onderbouwing gaat gemakkelijk, maar het negatieve effect is vaak groter dan je denkt. Maak een verschil: verwelkom kritiek die onderbouwd is en waar je mee aan de slag kunt. Is het een losse flodder, retour afzender, laat het daar waar het vandaan kwam.

4. Leer relativeren
Een mening van een ander is niet altijd de waarheid. Onthoud dat beledigingen vaak voortkomen uit de afgunst van de ander. Wanneer je geraakt bent door iemands opmerking of actie vindt iemand waar je het mee kan bespreken en leer jezelf de opmerking te relativeren. Ga op zoek naar hoe en wat precies de opmerking inhoudt en waardoor het je raakt. Neem je tijd hiervoor, laat een beetje los en probeer erom te lachen.

5. Besteed aandacht aan jezelf
Zorg goed voor jezelf en doe wat bij je past en waar jij je goed bij voelt. Werk aan de beste versie van jezelf en aan je zelfvertrouwen, dit straal je uit.

Nog niet overtuigd? Bekijk dan dit grappige filmpje!
Je mag er zijn!

Heb je niet voldoende aan deze tips, zoek professionele hulp die jou bij je leerproces
kan begeleiden. Neem dan contact op met mij, Petra Korstanje.

Praktijk Superesse
Cognitieve gedragstherapie & KOPP coaching
Website:www.superesse.net

Alles van waarde is weerloos…

Geschreven door Anke de Jong-Koelé. boom-bij-kwetsbaarheid-AdJ-CCCjuni2015
Kwetsbaar zat ze bij me, ineen gedoken, de armen als bescherming om haar lichaam heen gevouwen. In korte tijd had deze jonge vrouw zoveel meegemaakt. Ze was ziek geworden, baarmoederhalskanker. Een baarmoeder beschermende operatie zorgde ervoor dat ze toch nog zwanger zou kunnen worden. De kanker was weg en de regelmatige controles waren goed. Ze wilde weer vooruit kijken en niet teveel stil staan bij haar ziekte. Na de geboorte van haar zoon werd ze nogmaals zwanger, dit keer van een dochter. Helaas overleed het kindje toen ze 35 weken zwanger was. Groot verdriet dat ze samen met haar man verwerkte. Ook nu zette ze haar schouders er weer onder en ging ze door. Een volgende zwangerschap eindigde in een miskraam. Dat was eigenlijk de druppel die de emmer deed overlopen. Ze meldde zich ziek op haar werk, ze was op.

Kwetsbaarheid
Alles van waarde is weerloos. Deze dichtregel kwam bij me op toen ik haar verhaal hoorde. Alles wat je zo dierbaar is wordt afgenomen, is kwetsbaar en onzeker geworden. Het lichaam waar ze zo goed voor zorgt, is ineens onbetrouwbaar geworden. Het werkt niet meer zoals ze dacht en ze kan er niet meer op vertrouwen dat het goed blijft werken. De angst voor terugkeer van de kanker blijft aanwezig en ze weet nog heel goed hoe ziek ze is geweest. Goed weggestopt had ze het, dacht ze. Maar nu ze zich ziek gemeld heeft merkt ze pas hoe zeer alles haar heeft aangegrepen en hoe moe ze is.

Houvast en controle
Van nature is deze vrouw een optimistisch iemand, een enorme doorzetter die niet bij de pakken gaat neerzitten. Zo kwam ze ook bij me, met de vraag wat ze kon doen om er weer zo snel mogelijk bovenop te komen. Weer wilde ze vooruitkijken, positief denken, doorzetten. Dat had haar namelijk goed geholpen toen ze ziek werd en nadat haar kindje overleden was. Waarom werkte het nu dan toch niet? Waarom voelde ze zich nu zo onderuit geschoffeld? Waar was de houvast en de controle? Ze is naarstig op zoek naar houvast; hoe doe je het goed en hoe hou je de controle. Tegelijkertijd is er ook het besef dat er geen controle mogelijk is en dat je alleen maar kunt ervaren wat er gebeurt.

Stil staan en ervaren
Tijdens de gesprekken kwam ze er al snel achter dat ze eigenlijk nooit stil heeft gestaan bij haar ziekte en welke impact dit op haar en haar man heeft gehad. Daar lag de eerste opdracht voor haar. We zijn in gesprek gegaan over de impact en zelf wilde ze ook dingen gaan vastleggen over deze periode. Foto’s uit haar ziekteperiode werden opnieuw tevoorschijn gehaald en bekeken. Het verhaal zou ze op papier gaan zetten zodat ook haar zoontje later kon lezen wat er allemaal gebeurd was met zijn moeder en zijn overleden zusje. Het is namelijk ook deel van zijn geschiedenis geworden, ook al heeft hij het nooit bewust meegemaakt.
Samen hebben we ook gekeken wat waarde had voor haar. Waarden zoals eerlijkheid, hard werken, klaar staan voor anderen waren tegelijkertijd nu ook de dingen die veel druk gaven en waarvan ze het gevoel had dat ze daar nu niet aan kon voldoen. Samen hebben we gekeken naar wat er nog meer voor waarden waren die belangrijk waren. Goed voor jezelf zorgen, genieten van het gezin, genieten van wat er is en wat je hebt waren waarden die nu naar boven kwamen. Hier wil ze de komende tijd veel meer aandacht aan besteden.

Rituelen
Rituelen helpen haar om stil te staan bij de momenten uit haar verleden, bij haar overleden kindje en bij de mensen die haar dierbaar zijn. Rust nemen en goed voor jezelf zorgen is de andere opdracht die ze te doen had. Niet vervallen in niets doen, maar wel goed voor je overbelaste geest zorgen. Dat kan door regelmatig korte meditatie-oefeningen te doen, door denk en doe-taken af te wisselen en door te leren voelen in plaats van wegstoppen en maar doordraven.

Ze is er nog niet, maar onlangs kon ze al wel benoemen waar ze blij mee was en wat al wel goed ging. Niet te snel willen en goed naar jezelf luisteren was haar conclusie tijdens de afgelopen sessie en dat is precies wat haar te doen stond.

Peter Koelewijn heeft een liedtekst geschreven vrij naar het gedicht van Lucebert.
Het refrein uit dit lied geeft het goed weer:

ALLES WAT VAN WAARDE IS, IS WEERLOOS
EN AL WAT WEERLOOS IS, IS ZO FRAGIEL
GA MET WAARDIGHEID OM MET DIE WAARDE
WANT DAT BEPAALT DE WAARDE VAN JE ZIEL

Meer weten over Anke de Jong?
Virtus Praktijk, Zeist