Motiverende gespreksvoering

Motiverende Gespreksvoering

Geschreven door Thea Moen.

In januari 2015 verzorgen Anke de Jong en Thea Moen een training Motiverende Gespreksvoering (MI) voor een praktijk in de gezondheidszorg. In dit artikel een korte uitleg over wat MI is en waarvoor het o.a. wordt gebruikt.

Wat is Motiverende Gespreksvoering?
Motiverende Gespreksvoering is een op de klant gerichte directieve gespreksmethodiek met als doel, de intrinsieke motivatie van de klant ten opzichte van verandering te versterken.

Mensen die iets willen (of moeten) veranderen in hun gedrag of leefstijl worden daarin vaak geremd door ambivalente gevoelens en gedachten (ik wil wel en ik wil niet). Met Motiverende Gespreksvoering gaan coach en klant doelbewust aan de slag met het signaleren, verkennen en oplossen van deze ambivalentie.

Directief wil zeggen, dat we een duidelijke sturing geven aan het gesprek. Een klein (wellicht overdreven) voorbeeld: als een totaal ontredderde, wanhopige klant met zijn/haar probleem bij ons komt, kunnen we het niet maken om te zeggen ‘wat dacht u er zelf van?’. Dan moet je als expert het roer even overnemen om zo iemand wat houvast te bieden. Maar het wil niet zeggen, dat we iemand precies gaan vertellen wat hij/zij nu verder moet doen.

Intrinsieke motivatie is motivatie, die vanuit de persoon zelf komt, bijvoorbeeld omdat hij/zij een bepaald doel wil bereiken of een bepaalde activiteit erg leuk vindt. Het tegenovergestelde is extrinsieke motivatie, bijvoorbeeld het vooruitzicht op beloning of straf bij een bepaalde handeling. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken wijzen op verschillen tussen gedrag dat ontstaat vanuit extrinsieke en intrinsieke motivatie. Om echt iets te bereiken is intrinsieke motivatie nodig.

Waarvoor wordt Motiverende Gespreksvoering gebruikt?
Wie Motiverende Gespreksvoering ziet als het zoveelste nieuwe ‘kunstje’ om iets gedaan te krijgen van klant of medewerker zit verkeerd. Toepassen van Motiverende Gespreksvoering stelt hoge eisen aan de grondhouding van de coach, zowel aan de manier waarop deze de klant benadert als aan de manier waarop de gesprekstechniek gebruikt wordt.

Motiverende Gespreksvoering wordt al jaren gebruikt in o.a. de verslavingszorg, de gezondheidszorg en de reclassering. Want ernstige problemen van een klant (zoals b.v. verslaving, obesitas) kunnen vaak pas echt duurzaam worden opgelost
 Als en wanneer hij/zij bereid is het eigen gedrag te veranderen.
 Als en wanneer hij/zij gemotiveerd is om aan een achterliggend probleem te werken.

In deze hulpverleningstakken is inmiddels ook onderzoek gedaan naar de effectiviteit ervan. Daaruit is gebleken dat deze methodiek (vergeleken met andere) leidt tot klanten die minder vaak uitvallen, meer kans maken op een structurele gedragsverandering, dit volhouden, en het traject afronden.

Belangstelling voor een training Motiverende Gespreksvoering in uw bedrijf?
Neem voor meer informatie contact op met Marjan Marinissen of vraag vrijblijvend een offerte aan voor uw bedrijf via CoachConfetti.

Meer weten of verder praten?
Thea Moen helpt vanuit haar bedrijf Resettled 55-plussers te leren omgaan met alle veranderingen die met ouder worden te maken hebben, zowel in beroeps- als privéleven. Daarnaast verzorgt zij – samen met de andere coaches van CoachConfetti – trainingen en of workshops voor bedrijf en particulier.

Thea I.S. Moen
Den Haag

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *