Gebruik je veerkracht!

veerkracht

Geschreven door Anke de Jong-Koelé.
Wat is veerkracht? Veerkracht is het vermogen om te kunnen gaan met tegenslag en ellende. Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met tegenslag. Tegenslag kan eenmalig zijn of vaker voorkomen, tegenslag kan een beetje tegenslag zijn of ernstige tegenslag. Feit is dat tegenslag een mens ernstig kan ontregelen. Om tegenslag het hoofd te kunnen bieden is veerkracht nodig en daarbij speelt draagkracht een grote rol. Het zorgt ervoor dat negatieve gebeurtenissen verdragen kunnen worden door het besef dat je het lijden aankunt en de wetenschap dat er ook weer goede tijden kunnen komen.

Ieder mens heeft veerkracht in zich. Soms maken mensen zoveel mee dat je niet verwacht dat ze hier nog positief uitkomen. Toch kunnen deze mensen nog genieten van het leven en zijn ze actief. Ondanks verwaarlozing, seksueel misbruik of mishandeling in hun jeugd lukt het hen om een gezin te stichten en hun kinderen met zorg op te voeden of lukt het hen om positief in het leven te staan en zingeving te vinden.

Maar er zijn ook andere mensen bij wie dat niet lukt. Deze mensen zijn zo door het leven geraakt en ontregeld dat zij geen geluk meer kunnen voelen. Zij zijn, door wat zij hebben meegemaakt, volledig lamgeslagen en zien geen uitweg. Deze mensen raken verbitterd, zijn achterdochtig, kunnen niet genieten of in het ergste geval, stappen uit het leven.

Wat speelt mee bij veerkracht?
Hoe komt het dat sommige mensen, ondanks het leed dat zij meemaken toch de veerkracht bezitten om verder te gaan in positieve zin. Hoe komt het dat zij het niet opgeven en het leven toch aankunnen?

Naast karakter en opvoeding speelt nog een aantal andere factoren een belangrijke rol.

Positief denken en voelen – Grip op je leven – Mindfulness – Positieve relaties – Betekenis geven – Gezond leven – Richting geven aan je leven

Door aandacht te besteden aan positieve gedachten en gevoelens heb je het gevoel meer grip op je leven te krijgen. Daarbij kan Mindfulness je helpen, ofwel zonder oordeel je gevoelens en gedachten bekijken die er met je ziekte ook zijn. Positieve gedachten en gevoelens en een staat van mindfulness levert weer positieve relaties op en je voelt je verbonden met anderen. Hierdoor ervaar je zingeving, je weet waarvoor je wilt leven en geeft zo betekenis aan het leven. Samen met gezond leven geef je zo richting aan je leven. Zo is de cirkel weer rond.Niet altijd is het zo makkelijk als hierboven beschreven. Ieder mens heeft een levensverhaal en bij ernstige gebeurtenissen zoals ziekte, een ramp, geldzorgen of overlijden van een dierbare zal je merken dat het levensverhaal onderuit gehaald wordt. Wat je voorheen deed is niet meer haalbaar. Wat vroeger helpend was in moeilijk omstandigheden helpt je nu niet meer om te dealen met de situatie. Het script van je leven moet herschreven worden, je moet de koers wijzigen.

Levensvragen
Het kan de volgende existentiële thema’s naar boven brengen:
 Dood versus leven
 Isolement/eenzaamheid versus verbondenheid
 Zinloosheid versus zingeving

Dood versus leven
Weten dat je mogelijk gaat sterven roept vragen op over het leven dat je geleefd hebt. Vragen komen naar boven over de betekenis van jouw leven, vragen over hoe je geleefd hebt, wat je hebt laten liggen, wat goed gegaan is, wat je nog wilt doen in de tijd die je nog hebt. Maar ook vragen over de dood komen naar boven. Wat is er nog als ik dood ga, bestaat er zoiets als een hemel of kom ik nog terug in een ander leven? Angst voor de dood kan een groot thema zijn. Niet iedereen kan daar makkelijk over praten en kan die angst delen met anderen. Gesprekken over het geleefde leven kunnen rust en ruimte geven om ook over de dood na te denken. Soms met een professional, soms gewoon met partner, vrienden of familie. Een mooi voorbeeld daarvan is het programma op televisie ‘Over mijn lijk’ waarin jongeren met een ernstige ziekte gevolgd worden. Zij weten dat ze zullen sterven en in het programma laten zij zien hoe zij daarmee omgaan. Moedige verhalen, verhalen van verdriet maar ook van veerkracht.
Durven praten over dood en leven, hoe moeilijk dat ook is vergroot je veerkracht.

Isolement of eenzaamheid versus verbondenheid
Sta je alleen in je ellende en tegenslag of ben je verbonden met anderen? Durf je je ellende te delen met een ander en de verbondenheid op te zoeken? Of wil je liever niet als kwetsbaar gezien worden en hou je je ellende voor je? De ervaring leert dat je niet altijd positieve reacties krijgt als je deelt dat je tegenslagen ervaart. Mensen willen al snel iets voor je oplossen en komen met goedbedoelde adviezen of proberen je op te beuren. Dat kan ervoor zorgen dat je je tegenslagen niet meer deelt met anderen omdat je daar niet op zit te wachten. Je hebt een luisterend oor nodig, iemand die niet oordeelt maar alleen maar luistert en aan jou vraagt “wat heb je nodig”.
Wat ook kan meespelen is dat je door je karakter mensen afstoot en zo in een isolement komt. Als je in de ellende zit kan het zijn dat je een muur om je heen bouwt waar niemand overheen kan kijken. Je kunt je afwerend gedragen, altijd aan het klagen of mopperen zijn waardoor andere mensen het lastig vinden om naar je te luisteren en je te ondersteunen. Durf je open te stellen voor anderen, ook als je in de ellende zit. De uitspraak ‘gedeelde smart is halve smart” gaat hier zeker op mits je de mensen om je heen hebt die echt naar je willen luisteren en die jouw smart niet weg willen poetsen. Verbondenheid is een grote steun in het ontwikkelen van veerkracht.

Zinloosheid versus zingeving
Tegenslag en ellende kan een gevoel van zinloosheid geven. Wat heeft het leven nog voor zin als mijn maatje er niet meer is, als ik geen geld heb of als ik ziek ben en niet meer kan werken?
Als het heel donker is in je leven door allerlei tegenslagen kun je het gevoel hebben dat er geen licht meer is aan het einde van de tunnel. Je kunt het gevoel hebben dat alles je overkomt en dat je er zelf geen grip meer op hebt.Uit de gesprekken die ik regelmatig heb met mensen in mijn praktijk hoor ik vaak dat mensen zo denken. Het is ook een logische reactie, het leven is donker en niet leuk en zie daar maar eens uit te komen. Ga er maar aan staan is dan mijn devies. Letterlijk onder ogen zien wat het leven voor jou betekent, letterlijk kijken naar die diepe put waar je op de bodem zit. Niet weglopen voor deze donkerte maar ervaren dat hoe donker het ook is, je nog niet verzuipt.
Het mag er zijn, al je verdriet, boosheid, angst. Stop het maar niet weg, want het is net als een bal die je onder water duwt, als je hem loslaat komt hij even hard weer boven. Door het donkere onder ogen te zien merk je ook dat er ruimte komt voor het licht. Stap voor stap kijken naar de kleine dingen zoals schoonheid, vriendschap, muziek. Inzetten op de kracht die ieder mens in zich heeft en langzaam toewerken naar veerkracht is het doel. Vaak willen mensen te grote stappen en duwen ze het donkere liever weg. Maar in het donkere zit niet alleen zinloosheid, je leert ook ervaren dat er daarnaast schoonheid en liefde is, dat ook licht en leven weer mogelijk is voor jou. Dat er ook zin aan het leven te geven is als je leert dat het leven naast donker ook licht bevat. Van zinloosheid naar zingeving gaan is een proces. Daarbij heb je hulp nodig van anderen als je het niet alleen kunt.
Je kunt leren van de veerkracht van anderen. Dat is de reactie die ik van mensen krijg op de verhalen in mijn boek. Mensen putten kracht uit de verhalen die anderen vertellen en leren daardoor ook de veerkracht in zichzelf aan te spreken.

Wil jij ook eens doorpraten over wat je meemaakt? Leren hoe je meer balans en veerkracht kunt inbouwen in je leven? Neem dan contact op met mij.
Anke de Jong-Koelé
Virtus Praktijk

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *