Workshops

Foto Workshop

Geschreven door Thea Moen.
De coaches en counselors van CoachConfetti verzorgen naast individuele begeleiding ook workshops over diverse thema’s, waarin mensen op een speelse en creatieve manier actief kennis kunnen maken met diverse aspecten van ons vak. Reden om eens dieper in te gaan op het begrip ‘workshop’.

Wat is dat nou eigenlijk, een workshop?
Een workshop is een bijeenkomst waarbij mensen actief deelnemen en gezamenlijk – vaak creatief – werken aan een vooraf gedefinieerd onderwerp en/of doel. Ondanks de ruimte voor creativiteit is er wel degelijk sprake van een gestructureerd geheel. De workshop wordt geleid door een (externe) facilitator. Een workshop kan een uur duren, maar ook uitgebreid worden tot een aantal dagen.

Begin jaren 1980 al bedacht, maar het laatste decennium duikt hij opeens overal op: de ‘workshop’. Zoals zo vaak liep het bedrijfsleven voorop: steeds vaker en sneller zijn veranderingen nodig om organisatie en personeel ‘up-to-date’ te houden. En om als bedrijf te overleven is het bittere noodzaak, die veranderingen goed in gang te zetten en ook iedereen mee te krijgen! Na (en naast) tools als brainstorming en trends als de ‘brown paper fair’ omarmde men daartoe het fenomeen workshop. Eerst vooral om het personeel kennis te laten maken met de (noodzaak tot) veranderingen, maar tegenwoordig ook als bijzonder effectief gereedschap om mensen tot nieuwe inzichten te laten komen, draagvlak te creëren of om tot beslissingen te komen.

In het bedrijfsleven zijn workshops niet meer weg te denken: ze een bijzonder krachtig middel gebleken waarmee – met name in verandertrajecten – veel bereikt kan worden. En ook particulieren hebben de weg gevonden naar de workshop: niet meteen een cursus maar eerst eens kennismaken met een nieuwe techniek, vaardigheid of therapie? Er is altijd wel een workshop voor te vinden.

Waarom zijn workshops succesvol?
Er zijn diverse redenen waarom workshops werken. En waarom ze nog steeds in de mode zijn:

* Mensen leren het beste door te doen. Juist het feit dat mensen in een workshop actief participeren in plaats van passief te luisteren verhoogt het (leer) effect aanmerkelijk.

* Er ontstaat een creatief proces, waarin je elkaar kunt inspireren en stimuleren: samen weet (en kan) je meer dan in je eentje. De veilige omgeving van een workshop kan de (groeps)creativiteit een sterke boost geven. Ook al, doordat deelnemers met verschillende achtergronden elkaar niet of niet goed kennen en elk een andere visie
meebrengt.
* Binnen een bedrijf of organisatie komt daar nog bij, dat mensen vanuit diverse bedrijfsonderdelen nu eens de kans krijgen om echt samen te werken, waardoor men meer begrip voor elkaars situatie krijgt. Het effect hiervan kan zijn, dat men dat dan ook in het echte leven gaat doen.
* De deelnemers bepalen in hoge mate het resultaat van de workshop. Bij een goede workshop zijn alle deelnemers verantwoordelijk en gedragen zich daar ook naar.

En – ook niet onbelangrijk – goede workshops zijn ook leuk om aan deel te nemen! Workshops bieden vaak de gelegenheid om in creatieve werkvormen anders naar zaken te kijken of mee om te gaan. Dit, samen met de positieve energie die in een groep ontstaat, leidt tot een hoge ‘fun-factor’ bij de deelnemers.

Altijd een workshop?
Maar is de workshop nu het tovermiddel dat overal bij past, dat overal goed voor is? Nee, dat nou ook weer niet. Hierna een paar aandachtspunten voor een goede workshop met – zo mogelijk blijvend – effect. Zowel voor de organisator als voor de deelnemers.
* Een workshop organiseren omdat dat nu de trend is, heeft niet veel zin. De organisatie én de deelnemers moeten wel bereid zijn de uitkomsten van een workshop serieus te nemen en daar daadwerkelijk iets mee te gaan doen. Er is geen grotere domper voor de deelnemers dan een inspirerende en energie gevende workshop waar niets mee gedaan wordt.
* Het voorbereiden van een goede workshop kost tijd. Helaas hoor ik nog vaak, dat hier te weinig tijd aan besteed wordt, met vaak teleurstellende resultaten als gevolg. Een workshop mag best een beetje rommelig zijn: juist door de inbreng van de deelnemers kan het wat anders gaan dan vooraf bedacht, maar er moeten wel een agenda, een rode draad en een doel zijn.
* Als men al een overvolle agenda heeft, waardoor er eigenlijk geen tijd is om ‘echt’ mee te doen met de workshop, beklijft er (te) weinig: deelnemen heeft dan weinig zin.
* Voor sommige mensen is een groep erg intimiderend, waardoor men er niet optimaal in functioneert, weinig durft te zeggen of weinig van zichzelf durft te laten zien. Als de workshopgever dat niet in de gaten heeft of juist teveel gaat ‘pushen’, haakt men voortijdig af.
* Afhankelijk van de de doelstellingen ligt het optimale aantal deelnemers vaak tussen de 6 en 15. Er is dan nog steeds ruimte voor de persoonlijke inbreng (en toelichting) terwijl de groep groot genoeg is de kracht van de groepsdynamiek – of groepsenergie – optimaal te benutten.

Kortom, workshops zijn een uiterst krachtige manier van werken waarmee veel bereikt kan worden. Maar er moet wel nagedacht worden over het hoe en waarom. En hoe de valkuilen te vermijden…

Meer weten of verder praten?
Thea Moen biedt vanuit haar bedrijf Resettled naast individuele begeleiding ook workshops aan voor 55-plussers om te leren omgaan en leven met veranderingen die met ouder worden te maken hebben, zowel in beroeps- als privéleven.

Daarnaast staat zij – samen met de andere coaches van CoachConfetti – voor u klaar om een passende, op maat gemaakte training of workshop te verzorgen voor u, uw bedrijf of uw team.

Thea I.S. Moen , Resettled, Den Haag

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *